Unieważnienie kredytu we frankach – jak to zrobić?

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne cywilne 9 Unieważnienie kredytu we frankach – jak to zrobić?

utworzone przez | lut 16, 2023 | Porady prawne cywilne

W grudniu 2019 roku zapadł w Polsce pierwszy wyrok Sądu Najwyższego akceptujący unieważnienie umowy kredytu we frankach. Decyzja sądu otworzyła tysiącom osób drogę do uwolnienia się raz na zawsze od absurdalnie wysokich rat kredytu w CHF. Ty także rozważasz unieważnienie umowy frankowej? Dowiedz się, jak wygląda taki proces i co osiągniesz dzięki unieważnieniu kredytu we frankach.

 • Unieważnienie umowy kredytowej oznacza, że nigdy nie miała ona mocy prawnej.
 • Frankowicze mogą złożyć do sądu pozew przeciw bankowi o unieważnienie umowy o kredyt frankowy.
 • Podstawą do unieważnienia umowy jest obecność niedozwolonych zapisów (klauzul abuzywnych). 
 • Usunięcie klauzul abuzywnych powoduje, że umowa nie może być realizowana. Sąd uznaje ją więc za nieważną. 
 • Po unieważnieniu umowy kredytowej strony muszą zwrócić sobie otrzymane od siebie środki. Zazwyczaj wpłacone raty kredytu przewyższają kwotę udzielonego kredytu. Kredytobiorca więc zyskuje.
 • kredyt we frankach kancelaria – skuteczna pomoc dla frankowiczów

Unieważnienie umowy frankowej – na czym polega

Unieważnienie umowy kredytowej oznacza, że od samego początku nie miała ona mocy wiążącej. Traktuje się ją tak, jakby nigdy nie obowiązywała. Umowy kredytowe we franku były udzielane albo w formie kredytów denominowanych, albo indeksowanych.

Kredyt denominowany polega na tym, że kwota kredytu w umowie określona jest we frankach, ale wypłacana w złotowych według kursu, jaki ustala bank. Także raty płacone są w złotych, ale ich wysokość uzależniona jest od bankowego kursu franka. 

Kredyt indeksowany z kolei polega na tym, że kredyt zaciągnięty i spłacany w złotówkach jest waloryzowany do kursu CHF. Kwota zadłużenia oraz rata kredytu są więc zależne od bankowego kursu franka.

Początkowo sądy unieważniały jedynie kredyty denominowane. Zmieniły to kolejne wyroki TSUE. Potwierdziły one, że unieważnione mogą zostać obydwa rodzaje kredytów. 

Warto podkreślić, że duże szanse na unieważnienie umowy waloryzowanej kursem CHF mają obecnie także przedsiębiorcy. Uchwała SN z 28 kwietnia 2022 roku potwierdza, że jeśli w umowie zawartej przez przedsiębiorcę znajdują się klauzule abuzywne, to może prowadzić do unieważnienia umowy.

Jaka jest podstawa unieważnienia umowy kredytu we frankach 

Niektóre banki, gdy udzielały klientom kredytów frankowych, stosowały w umowach niedozwolone zapisy (tzw. klauzule abuzywne). Zapisy takie są niezgodne z prawem i działają na niekorzyść frankowiczów. Umowy były tak konstruowane, aby całą odpowiedzialność za wahania kursu franka przenieść na kredytobiorcę. Do tego banki nie wyjaśniały klientom otwarcie, jak w istocie działa kredyt frankowy. 

Klauzule abuzywne w kredytach frankowych związane są z ryzykiem walutowym:

 • Wysokość kredytu jest określana we franku, ale kredyt był wypłacany w złotówkach według aktualnego kursu. Kredytobiorca nie wiedział więc dokładnie, jaką kwotę kredytu otrzyma w chwili wypłaty kredytu (przy kredycie denominowanym).
 • Saldo zadłużenia bank przelicza na franki szwajcarskie zgodnie z aktualnym kursem franka. Kredytobiorca nie wie więc, ile jeszcze kredytu pozostało mu do spłacenia.
 • Rata kredytu jest zależna od kursu franka, więc frankowicz nie wie, jak wysoka będzie kolejna rata.
 • Waloryzacja kredytu odbywa się nie według średniego kursu NBP, ale według kursu bankowego. Bank może więc ustalić własny kurs, będący niekorzystny dla frankowicza. 

Takie zapisy w umowie naruszają interesy konsumenta i są nieuczciwe. Usunięcie klauzul abuzywnych powoduje, że umowa nie może być realizowana. Sąd uznaje ją wtedy za nieważną. 

Jakie korzyści daje unieważnienie umowy kredytu we frankach 

Wyrok unieważniający kredyt powoduje, żenie trzeba dalej płacić rat kredytu. Jednak frankowicz może legalnie nie płacić rat już od momentu rozpoczęcia procesu sądowego. W tym celu powinien złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczeń do czasu prawomocnego wyroku. Jeśli Sąd uwzględni wniosek, bank nie może domagać się wtedy opłacania rat ani rozpocząć windykacji. 

Po unieważnieniu umowy kredytu we „frnakach” strony są zobowiązane zwrócić sobie pobrane świadczenia. Bank musi zwrócić wszystkie wpłacone raty, prowizje i ubezpieczenia. Natomiast kredytobiorca zwraca wyłącznie kwotę kredytu wypłaconą przez bank. Co ważne – kwota to „goły” kredyt bez odsetek, marż i prowizji. Zazwyczaj okazuje się, że wpłacone raty przewyższają wysokość kredytu z dnia jego zaciągnięcia. Frankowicz może więc zyskać znaczne korzyści finansowe.

Jeśli raty kredytu były płacone w CHF, bank musi zwrócić je także w CHF albo w złotówkach, ale po bieżącym kursie. W takim przypadku kredytobiorca także zyskuje, bo obecny kurs franka jest wyższy niż w momencie zaciągania kredytu.  

Unieważnienie umowy kredytowej daje też inne korzyści:

 • Kredytobiorca może wykreślić hipotekę banku z ksiąg wieczystych nieruchomości.
 • Bank powinien wykreślić kredytobiorcę z BIK

inni czytali również:

Jak wygląda rozliczenie z bankiem po unieważnieniu kredytu frankowego

Obecnie sądy przy unieważnianiu kredytu frankowego kierują się zasadą dwóch kondykcji. Roszczenia banku oraz roszczenia kredytobiorcy rozpatrywane są odrębnie. Sąd więc musi zwrócić całość roszczeń, jakich domaga się frankowicz w pozwie. I nie ma tu znaczenia, jak duży był udzielony kredyt, ani w jakiej części został już spłacony. 

Bank będzie oczywiście domagać się od frankowicza zwrotu wypłaconego kredytu. Jednak nie dzieje się to automatycznie. Bank musi w czasie rozprawy podnieść zarzut potrącenia lub domagać się zwrotu kredytu w odrębnym postępowaniu. 

Jakie ryzyko wiąże się z unieważnieniem umowy frankowej

Zdarza się, że banki po unieważnieniu kredytu frankowego odwołują się do tzw. prawa zatrzymania. Nie chcą wypłacić zasądzonych kwot, dopóki kredytobiorca nie zwróci im kapitału kredytu. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Frankowicz może złożyć od razu oświadczenie, że można potrącić kredyt z należnej mu sumy i wypłacić powstałą nadwyżkę. Jeśli jednak to po stronie kredytobiorcy będzie istniała niedopłata, będzie musiał uregulować ją na rzecz banku.

Banki występują też niekiedy o odszkodowanie za korzyść, jaką odniósł kredytobiorca podczas korzystania z kredytu. Jak na razie orzecznictwo sądów odrzuca takie roszczenia jako bezzasadne.

Ile trwa unieważnienie kredytu frankowego

Niestety sprawy o unieważnienie kredytu frankowego trwają dość długo. Najczęściej ok. 2-4 lat. Wynika to z tego, że po uzyskaniu wyroku w sądzie pierwszej instancji strona przegrana (najczęściej bank) standardowo składa apelację. Sprawa trafia do sądu drugiej instancji, który analizuje postępowanie sądowe niższej instancji. 

Do tego sprawy frankowe są skomplikowane. Sąd musi przeanalizować wiele materiałów złożonych przez obie strony. Dlatego sprawa w sądzie pierwszej instancji trwa zazwyczaj 1,5 roku. W drugiej – około roku. 

Oczywiście wiele zależy od konkretnej sprawy oraz pracy sądu. Może się więc zdarzyć, że proces o unieważnienie kredytu frankowego potrwa krócej. 

Ile kosztuje unieważnienie umowy kredytowej waloryzowanej kursem CHF 

Jeśli chcesz złożyć pozew o uznanie nieważności Twojej umowy frankowej, musisz uiścić opłatę sądową w wysokości 1000 zł. Tyle samo będzie Cię kosztować złożenie apelacji, jeśli wyrok okaże się dla Ciebie niekorzystny. Gdy korzystasz z pełnomocnika, dolicz opłatę skarbową wysokości 17 złotych. 

Podczas sprawy może być konieczna opinia biegłego z zakresu bankowości, rachunkowości czy finansów. Jeśli Ty powołujesz biegłego, musisz uiścić zaliczkę w wysokości 1000-3000 zł. Jeśli koszt okaże się wyższy, pozostałą część wynagrodzenia biegłego pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Całe wynagrodzenie biegłego wlicza się do kosztów procesu, które pokrywa strona przegrana.  

Unieważnienie kredytu CHF a podatek 

Warto zaznaczyć, że osoby, które unieważniły kredyt frankowy, są zwolnione z podatku od uzyskania świadczeniaotrzymanego w wyniku nieważności umowy. Korzyść otrzymana z unieważnienia umowy nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu.

Unieważnienie umowy  CHF- pewniej z kancelarią

Jeśli rozważasz pozew przeciw bankowi,skorzystaj z pomocy kancelarii. Doświadczony prawnik przeanalizuje Twoją umowę frankową i oszacuje szanse na wygranie sprawy. A te są naprawdę spore. W I kwartale 2022 roku aż 97 proc. spraw zakończyło się korzystnie dla kredytobiorców.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci rozpocząć życie bez kredytu w CHF.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.9 / 5. Liczba głosów: 303

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.