Co grozi za posiadanie narkotyków? Sprawdź, co mówi prawo

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Co grozi za posiadanie narkotyków? Sprawdź, co mówi prawo

utworzone przez | gru 18, 2021 | Porady prawne prawo karne

W wielu krajach dochodzi do legalizacji narkotyków. W polskim prawie przestępstwa narkotykowa bywają jednak surowo karane. Jeśli ktoś wytwarza narkotyki czy nimi handluje, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Także osoba zatrzymana za posiadanie narkotyków nie uniknie kary. Każda ilość narkotyków – czy to znaczna, czy na użytek własny – jest w Polsce zabroniona. Karą objęte są także wszystkie rodzaje substancji odurzających.

 • W Polsce posiadanie każdej ilość narkotyków uznawane jest za przestępstwo.
 • Kary za posiadanie narkotyków określa Art. 62. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Posiadanie narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.
 • Posiadanie znacznej ilości narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
 • Posiadanie niewielkiej ilości na własny użytek to kara pozbawienia wolności do roku, kara ograniczenia wolności lub grzywna.
 • Jazda pod wpływem narkotyków – jaka kara grozi kierowcy?

Jakie przepisy określają kary za posiadanie narkotyków

Kary za posiadanie narkotyków określa Art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych]. Brzmi on:

Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Faktyczna kara, jaką wymierzy Sąd, może być zatem różna. Zależy m.in. od ilości posiadanych narkotyków, rodzaju narkotyków, uprzedniej karalności.

Może cię zainteresować także:

Znaczna ilość narkotyków – co to znaczy?

Za posiadanie narkotyków w znacznej ilości grozi surowa kara. Jeśli nastąpiło zatrzymanie i znaleziono znaczną ilość narkotyków, jest to nawet do 10 lat.

Kiedy ilość narkotyków zostanie uznana za znaczną? Kodeks karny nie określa tego dokładnie. Jednak z pomocą przychodzi tu utrwalone orzecznictwo. Sądy uznają, że znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się kilkudziesięciu osób. Dla niektórych Sadów już 100 porcji narkotyku jest znaczną ilością. Zatem nie ma tu mowy o posiadaniu narkotyków wyłącznie na własny użytek.

Oczywiście Sąd, wydając wyrok, weźmie pod uwagę nie tylko samą ilość narkotyku, ale także:

 • Rodzaj substancji – jaka ilość tej konkretnej substancji jest uznawana za dużą dawkę.
 • Sytuację życiową zatrzymanego — czy jest on osobą uzależniona od narkotyków, ile narkotyku potrzebuje do jednorazowego użytku, czy posiada stałe zatrudnienie,
 • Uprzednią karalność

Jaka kara za posiadanie narkotyków na własny użytek?

Ktoś, kto miał przy sobie niewielką ilości narkotyków, może liczyć na łagodniejszy wymiar kary. Sąd może potraktować to jako tzw. przypadek mniejszej wag. Wówczas może wymierzyć sprawcy karę pozbawiania wolności do roku. Można liczyć także na karę ograniczenia wolności lub tylko grzywnę.

Co ważne w przypadku nieznacznej ilości narkotyków istnieje możliwość umorzenia postępowania. Sąd musi uznać, że orzeczenie kary byłoby niecelowe. Ze względu na okoliczności czynu i mały stopień społecznej szkodliwości.

Uwaga! Umorzenie postępowania za posiadanie narkotyków na własny użytek jest możliwe, ale nie obowiązkowe. Sąd może podjąć decyzję o normalnej rozprawie, która skończy się wydaniem wyroku.

Posiadanie narkotyków – czy można uniknąć kary?

Czy Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie przeciwko osobie, która została zatrzymana za posiadanie narkotyków? Tak. Jeśli przestępstwo narkotykowe wiąże się z karą pozbawienia wolności do 5 lat. Z takim wnioskiem może wystąpić nawet prokurator. Warto, aby oskarżony poddał się leczeniu uzależnienia.

Nawet jeśli skazany już odbywa karę pozbawiania wolności za posiadanie narkotyków, Sąd może warunkowo zwolnić go z odbywania reszty kary. Są 3 warunki:

 • Do końca kary pozostało nie więcej niż 2 lata.
 • Skazany odbył leczenie odwykowe lub wziął udział w programie edukacyjno-profilaktycznym.
 • Leczenie rokuje, że skazany nie sięgnie powtórnie po narkotyki.

Jaka kara za posiadanie marihuany?

Na uznanie przez Sąd posiadania narkotyków za przypadek mniejszej wagi ma wpływ także rodzaj substancji psychoaktywnej. Choć każdy narkotyk jest zabroniony, to istnieje grupa tzw. miękkich narkotyków. Zalicza się do nich marihuana.

Legalizacja marihuany od lat budzi kontrowersje. Głośne są postulaty, że posiadanie marihuany i haszyszu na użytek własny powinno dozwolone. Obecnie jednak Sąd nadal uzna, że zatrzymany za posiadanie marihuany popełnił przestępstwo narkotykowe.

Można jednak liczyć, że Sąd potraktuje sprawcę nieco łagodnie. Sąd może potraktować daną sytuacją, jako przypadek mniejszej wagi. Dla wyjaśnienia trzeba wskazać, że ustawa nie wskazuje, co należy przez to rozumieć. Niewątpliwie każda sprawa będzie oceniana indywidualnie przez Sąd. Może mieć to miejsce, np. jeżeli zatrzymany miał przy sobie 2 gramy suszu. Wtedy zatrzymanemu grozi kara zgodnie z artykułem 62 kodeksu karnego. Jest to kara pozbawienia wolności do roku, kara ograniczenia wolności lub kara grzywny.

Niewątpliwie jednak sprawa wygląda inaczej w przypadku uprawy narkotyków. W takiej sytuacji nie ma możliwości warunkowego umorzenia postępowania. Na postawie art. 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii karalna jest uprawa i zbiór konopi indyjskich. Karalne jest także ich wytwarzanie. Grozi za to kara do lat 3. pozbawienia wolności.

Zatrzymanie za posiadanie narkotyków – co robić?

Co dzieje się w momencie, gdy osoba została zatrzymana, a policja znalazła przy niej substancję odurzającą?

Po pierwsze, Policjanci będą starali się dowiedzieć od kogo, masz narkotyki. Będą starali się ustalić, czy posiadasz większą ilość narkotyków. Prawdopodobnie zostanie przeszukane twoje miejsce zamieszkania. Jeszcze bardziej prawdopodobne jest, że będą Cię przekonywali do współpracy i dobrowolnego poddania się karze.

Następnie rozpoczyna się postępowanie przygotowawcze. Organy ścigania przeprowadzą narko- test. Jest to konieczne, aby potwierdzić, że znaleziona substancja jest nielegalna. Następnie zostaną wykonane kolejne badania (fizyko-chemiczne). Należy określić dokładny skład substancji oraz jej ilość. Dopiero wtedy kierowany jest do sądu akt oskarżenia o posiadania narkotyków. Przy badaniach zasięga się opinii biegłego sądowego.

Jeżeli zostaniesz zatrzymany za posiadanie narkotyków, skontaktuj się z Adwokatem od spraw karnych. Warto zasięgnąć porady prawnej doświadczonego Prawnika. Pamiętaj, że każdy zatrzymany i oskarżony ma prawo do obrony i fachowe reprezentowanie w Sądzie.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.5 / 5. Liczba głosów: 159

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.