Śmiertelny wypadek samochodowy i nieumyślne spowodowanie wypadku śmiertelnego. Co mówi art 177 2 kk ?

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Śmiertelny wypadek samochodowy i nieumyślne spowodowanie wypadku śmiertelnego. Co mówi art 177 2 kk ?

utworzone przez | sty 31, 2023 | Porady prawne prawo karne

W latach 2011-2021 ilość śmiertelnych wypadków samochodowych spadła w Polsce niemal o połowę. Niestety zdarzenia związane ze śmiercią w wypadkach na polskich drogach nie są rzadkim zjawiskiem. W roku 2021 w wypadkach komunikacyjnych zginęło w Polsce aż 2245 osób. Sprawcy tych zdarzeń — oprócz wyrzutów sumienia — muszą się także zmierzyć się z konsekwencjami prawnymi. Jaka kara czeka za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku?

 • Każdy wypadek, w którym są ranni, kwalifikowany jest jak przestępstwo.
 • Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby,  sprawca podlega karze od 6 miesięcy do lat 8.
 • Gdy w wyniku wypadku pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • Maksymalny wymiar kary za spowodowanie śmierci pod wpływem alkoholu wynosi 12 lat;
 • Tej samej karze podlega sprawca wypadku, który jechał pod wpływem narkotyków lub środków odurzających. 
 • Kierowca, który spowodował wypadek komunikacyjny i zbiegł z miejsca wypadku, traktowany jest tak jakby znajdował się pod wpływem alkoholu.
 • Sprawca śmiertelnego wypadku może zostać zobowiązany do zapłaty nawiązki na rzecz poszkodowanych, a także zadośćuczynienia.
 • adwokat sprawy karne – skuteczna pomoc prawna dla sprawcy wypadku drogowego

Czy spowodowanie wypadku samochodowego to przestępstwo 

Każdy wypadek, w którym są ranni, kwalifikowany jest jak przestępstwo. Przepis art. 177 § 1 k.k. przewiduje bowiem za spowodowanie wypadku komunikacyjnego karę  pozbawienia wolności. Należy pamiętać, że nie mówimy od razu o bezwzględnej karze  pozbawienia wolności. W grę wchodzi warunkowej zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. Można także starać się o warunkowe umorzenie postępowania. 

I tak, paragraf 1 art. 177 kk mówi, że:

Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wymiar kary uzależniony jest też między innymi od tego, jak ciężkie obrażenia poniosła ofiara wypadku.

Wyróżnia się lekki, średni i ciężki uszczerbek na zdrowiu. Trzeba jednak podkreślić, że pojęcia te muszą być rozumiane zgodnie z rozumieniem języka prawniczego, a nie języka medycznego.

Jaka kara grozi osobie, która spowoduje lekki i średni uszczerbek na zdrowiu?

Pojęcia te nie wstępują dosłownie w kodeksie karnym. Przyjmuje się, że lekki uszczerbek na zdrowiu, to obrażenia, które trwają poniżej 7 dni.  Lekki uszczerbek na zdrowiu to np. otarcia naskórka, sińce, rany gojące się w sposób prawidłowy.

Średni uszczerbek na zdrowiu to obrażenia, które trwają u osoby powyżej 7 dni, ale nie są ciężkie. Jest to np. złamanie, skręcenie, zwichnięcie, utrata zdrowego zęba, pęknięcie błony bębenkowej, rany gojące się w nieprawidłowy sposób, np. ropiejące. 

Przyjmuje się więc, że lekki i średni uszczerbek na zdrowiu, to grupa stanów opisanych w art. 157 k.k.

„§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Nieumyślne spowodowanie wypadku śmiertelnego — jaka wysokość kary (art 177 2 kk )

Kara za spowodowanie nieumyślnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym jest zdecydowanie wyższa. Zgodnie z art. 177 § 2 kk.:

Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Kiedy obrażenia odniesione przez ofiarę będą uznane za ciężki uszczerbek na zdrowiu?

Mowa o tym w art. 156 kodeksu karnego:

„§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Za ciężki uszczerbek będą więc uznawane oprócz wymienionych obrażeń, te wszystkie, które powodują:

 • nieuleczalną / długotrwałą chorobę.
 • trwałe kalectwo.
 • niezdolność do pracy.
 • zniekształcenie i zeszpecenie ciała.

Zgodnie z art. 177 Kodeksu karnego sprawca poniesie odpowiedzialność, nawet jeśli spowodował wypadek nieumyślnie. Kierowca nie musi działać z intencją wyrządzenia komuś krzywdy. Istotne jest to, że naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu, chociażby nieumyślnie. A jego nieodpowiedzialna postawa doprowadziła do wypadku samochodowego, w którym są ciężko poszkodowani. 

Trzeba też pamiętać, że przestępstwo za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym ścigane jest zawsze z urzędu. Także w przypadku, gdy ofiarą wypadku była osoba bliska sprawcy.

Śmiertelny wypadek samochodowy — czy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania

Zgodnie z polskim prawem (art. 66 kk.) sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne. Dzieje się tak, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, a sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego.

Jednak na warunkowe umorzenie postępowania dotyczy jedynie przestępstw, za które kara więzienie wynosi maksymalnie  5 lat. Więc sprawca śmiertelnego wypadku, nie może liczyć na warunkowe umorzenie.

Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu 

Jeśli kierowca spowodował śmiertelny wypadek po alkoholu, czeka go o wiele wyższa kara. Zgodnie z artykułem 178 Kodeksu karnego za takie przestępstwo przewidziana jest kara w wysokości nie niżej niż 2 lata, do górnej granicy zwiększonej o połowę, czyli do 12 lat pozbawienia wolności. Podobnie jest w przypadku narkotyków lub innych substancji odurzających. Orzeczona kara, z uwagi na swój wymiar nie podlega warunkowemu zawieszeniu. Kierowca, który nieumyślnie spowodował śmierć po alkoholu, może także dożywotnio stracić prawo jazdy. 

Od dnia 14.03.2023 r. obowiązuje przepis art. 178 § 1a, zgodnie z którym:
Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 177 § 2 (śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu) , Sąd orzeka karę pozbawienia wolności w wysokości nie niższej niż:

 • 3 lata, jeżeli następstwem wypadku jest ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby albo następstwem katastrofy jest ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób;
 • 5 lat, jeżeli następstwem wypadku albo katastrofy jest śmierć człowieka, do dwukrotności górnej granicy ustawowego zagrożenia.

Sąd orzeka także przepadek samochodu.

Odpowiedzialność za śmiertelny wypadek drogowego a ucieczka z miejsca 

Co dzieje się, gdy kierowca spowodował wypadek komunikacyjny i zbiegł z miejsca wypadku? Zwłaszcza tego, w którym są ciężko ranne ofiary?

Wtedy kierowca jest sądzony, bo nie tylko spowodował wypadek, ale także nie udzielił pomocy potrzebującym. Czekają go bardzo poważne konsekwencje. Jest traktowany tak samo, jakby był pod wpływem alkoholu albo środków odurzających. 

Śmierć w wypadku samochodowym — inne konsekwencje dla sprawcy

Osobie, która spowodowała śmiertelny wypadek drogowy, grozi nie tylko pozbawienie wolności. W postępowaniu karnym ofiara lub jej rodzina mogą domagać się orzeczenia nawiązki. Musi je wpłacić sprawca wypadku i nie jest ono pokrywane z ubezpieczenia sprawcy. Wysokość takiej nawiązki to co najmniej 10 000 złotych.

Wypadek samochodowy — zadośćuczynienie za śmierć

Poszkodowani w wypadku samochodowym lub rodzina zmarłej ofiary mogą domagać się od sprawcy także  świadczeń finansowych na drodze cywilnej. Jest to nie tylko odszkodowanie, ale także zadośćuczynienie za szkody osobiste.

Zgodnie z art. 442kodeksu cywilnego:

§ 2. Jeżeli szkoda zbrodni to kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Spowodowanie wypadku komunikacyjnego — sięgnij po pomoc prawnika

Nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym stawia sprawcę w ciężkiej sytuacji. Grozi mu wysoka kara, a także obowiązek zapłaty świadczeń na rzecz poszkodowanych.  Dlatego zdecyduj się na wsparcie doświadczonego prawnika z naszej Kancelarii. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci przejść przez rozprawę sądową i uzyskać jak najkorzystniejszy wyrok.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.9 / 5. Liczba głosów: 122

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.