Przemoc psychiczna w małżeństwie jako główny powód rozwodu. Jak udowodnić znęcanie psychiczne w związku?

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne rodzinne 9 Przemoc psychiczna w małżeństwie jako główny powód rozwodu. Jak udowodnić znęcanie psychiczne w związku?

Przemoc w związku to jedna z najczęstszych przyczyn rozwodu. I choć zazwyczaj myśli się tu o przemocy fizycznej, nie mniej bolesną przyczyną rozwodu jest przemoc psychiczna. Na czym polega ten rodzaj przemocy i jak ją udowodnić przed sądem?

 • Przemoc psychiczna w małżeństwie polega na traktowaniu drugiej strony tak, aby doprowadzić do jej cierpienia emocjonalnego. 
 • Przemocą psychiczną są: poniżanie, zastraszanie, nadmierna kontrola czy ciągłe krytykowanie.
 • Przemocą psychiczną są: wyzwiska, manipulacja, groźba czy szantaże.
 • Przemoc psychiczna jest podstawą, aby wnioskować przed sadem o rozwód z orzeczeniem o winie
 • Strona składająca wniosek o rozwód z orzeczenie winy jest zobowiązana przedstawić we wniosku wszelkie fakty potwierdzające stosowanie przemocy przez drugą stronę. 
 • Udowodnienie przemocy psychicznej w trakcie rozprawy rozwodowej polega na przedstawieniu dowodów rzeczowych i zeznań świadków, które potwierdzają fakty opisane we wniosku.
 • adwokat rozwodowy – skuteczne wsparcie prawne w sprawie rozwodowej 

Czym jest przemoc psychiczna w związku?

Przemoc psychiczna w związku polega na tym, że ktoś swoim zachowaniem krzywdzi drugą osobę i odbiera jej godność. Osoba krzywdzona czuje się poniżana, żyje w ciągłym poczuciu bezsilności i zagrożenia. Polskie prawo uznaje przemoc psychiczną w związku za przestępstwo tak samo poważne, jak przemoc fizyczna. Mówi o tym art. 207 § 1 k.k:

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jakie formy może mieć przemoc psychiczna?

Zapewne nikt nie miałby problemu z uznaniem, jak wygląda przemoc fizyczna. Takie zachowania jak: popychanie, kopanie, bicie czy duszenie to oczywiste przykłady przemocy fizycznej. Osoba krzywdzona czuje fizyczny ból, a na jej ciele pozostają zazwyczaj widoczne ślady przemocy. 

Znęcanie się psychiczne w małżeństwie nie narusza cielesności osoby krzywdzonej, ale wpływa na jej dobrostan emocjonalny. Jeśli mąż albo żona traktuje drugą stronę przedmiotowo i z premedytacją chce wywołać u niej moralnie cierpienia – mamy do czynienia z przemocą.

Jakie zachowania uznajemy w relacji za przejaw przemocy psychicznej? Wachlarz takich zachowań jest szeroki:

 • Nieustanne kontrolowanie partnera (np. wyznaczanie czasu na przebywanie poza domem lub wydzielanie pieniędzy na własne potrzeby). 
 • Ciągłe krytykowanie.
 • Wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie.
 • Czytanie korespondencji (np. SMS-ów, maili, konwersacji na komunikatorach).
 • Wszczynanie awantur i obwinianie za nie drugą stronę.
 • Wyzywanie, obrażanie.
 • Zawstydzanie przy innych (np. w formie „niewinnych” żartów).
 • Grożenie i straszenie.
 • Szantażowanie.
 • Traktowanie z pogardą czy lekceważeniem.
 • Manipulowanie.
 • Izolowanie od innych osób (np. znajomych, rodziny).

Jak rozpoznać przemoc psychiczną?

Sygnały świadczące o przemocy psychicznej w związku mogą być subtelne i nie zawsze łatwe do rozpoznania. Zwłaszcza dla osób postronnych. Często same osoby krzywdzone potrafią długo nie zdawać sobie sprawy z faktu, że są ofiarami przemocy emocjonalnej ze strony partnera. Zwłaszcza gdy przemocy psychicznej nie towarzyszy przemoc fizyczna. Zachowania przemocowe ze strony partnera lub partnerki często narastają w związku stopniowo. Ofiara niestety przyzwyczaja się do takiego, a nie innego, traktowania.

Przemoc psychiczna w rodzinie jako przyczyna rozwodu

Zgodnie z polskim prawem rozwód orzekany jest, gdy nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że małżonków przestaje łączyć więź emocjonalna, fizyczna i nie prowadzą już wspólnie gospodarstwa domowego. Strona składająca pozew rozwodowy może złożyć równocześnie wniosek o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie. Sąd podczas rozprawy zbada, która ze stron przyczyniła się do rozpadu małżeństwa. Najczęściej pozwy z orzeczeniem o winie argumentowane są zdradą lub właśnie przemocą w rodzinie – także tą psychiczną.  

Strona, która ubiega się o orzeczenie rozwodu z winy, musi w pozwie rozwodowym przytoczyć wszystkie okoliczności i zdarzenia, w trakcie których dochodziło do stosowania przemocy . W trakcie rozprawy sądowej strona pokrzywdzona będzie musiała także przedstawić dowody potwierdzające opisane fakty. 

Przemoc psychiczna w małżeństwie – jak udowodnić znęcanie psychiczne

Przemoc psychiczna bywa problematyczna do udowodnienia w sądzie. Najczęściej poniżanie, grożenie czy zawstydzanie odbywa się w momentach, gdy małżonkowie są sami. Brakuje wtedy świadków, którzy mogliby potwierdzić, że do przemocy psychicznej faktycznie wtedy dochodziło. W jaki więc sposób strona może udowodnić podczas rozprawy rozwodowej, że była ofiarą przemocy psychicznej?

 • Zeznania rodziny – rodzina może potwierdzić, że strona pokrzywdzona znajdowała się w złym stanie psychicznym spowodowanym przemocą ze strony współmałżonka. Można tu przywołać także rozmowy, podczas których ofiara relacjonowała sytuacje, w których doszło do przemocy. Należy pamiętać jednak, że rodzina osoby, która jest oskarżana o przemoc, ma prawo odmówić składania zeznań. 
 • Zeznania policji i niebieska karta – można powołać na świadków policjantów, którzy byli na interwencji w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie. Informacje o wszelkich interwencjach powinny zostać także zapisane w niebieskiej karcie rodziny.  
 • Dokumentacja lekarska – jeśli ofiara szukała pomocy lekarskiej w związku z depresją czy załamaniem nerwowym, to mocny dowód na istnienie przemocy psychicznej.
 • Dokumentacja z udziału w różnych formach wsparcia – to może być wizyta u psychologa, udział w terapii czy w programie dla osób z rodzin przemocowych, a także zgłoszenie sprawy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Centrum Kryzysowego.
 • Nagrania rozmów, SMS-y, maile – czyli wszelkie dowody rzeczowe, które mogą ukazać, w jaki sposób strona oskarżana o stosowanie przemocy, traktowała drugą stronę.
 • Historia konta, kopie paragonów i rachunków – te dowody mogą udokumentować przemoc ekonomiczną, np. wydzielanie pieniędzy. 

może cię zainteresować także:

Przemoc psychiczna w związku a tok rozprawy rozwodowej

Trzeba pamiętać, że postępowanie sądowe w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie trawa dłużej i jest o wiele bardziej wyczerpujące psychicznie. Zwłaszcza dla osoby pokrzywdzonej, która musi publicznie opowiadać o trudnych momentach ze swojego życia. Jednak uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie daje ofierze zdecydowane korzyści. Jeśli sytuacja materialna niewinnego małżonka na skutek rozwodu znacznie się pogorszy, sąd może orzec na jej rzecz alimenty od drugiej strony. Stanie się tak też w okresie do 5 lat od orzeczenia rozwodu. 

Problem przemocy psychicznej ma także ogromne znaczenie w momencie ustalania przez sąd władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Jeśli współmałżonek dopuszczał się aktów przemocy psychicznej w obecności nieletnich dzieci, może to stanowić podstawę do ograniczenia władzy rodzicielskiej, a nawet jej odebrania.

Rozwód z powodu przemocy psychicznej – sięgnij po wsparcie

Jeśli chcesz złożyć wniosek o orzeczenie winy z powodu przemocy psychicznej, skorzystaj z pomocy adwokata.Przygotuje on z Tobą pozew rozwodowy i pomoże zaprezentować w sądzie dowody potwierdzające przemoc.

Adwokat od rozwodów pomoże też:

 • Ustanowić władzę rodzicielską i ustalić kontakty z dziećmi.
 • Uzasadnić wysokość roszczenia alimentacyjnego.
 • Przygotować plan wychowawczy/porozumienie rodzicielskie.
 • Przy podziale majątku. 

Potrzebujesz pomocy adwokata rozwodowego? Skontaktuj się z nami.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.3 / 5. Liczba głosów: 72

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.