Warunkowe zwolnienie z dozoru elektronicznego – jak skrócić dozór elektroniczny?

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Warunkowe zwolnienie z dozoru elektronicznego – jak skrócić dozór elektroniczny?

utworzone przez | mar 1, 2022 | Porady prawne prawo karne

Czy wyrok pozbawienia wolności zawsze musi oznaczać pójście do więzienia? Nie. Skazany może starać się o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Dowiedz się, jak uzyskać zgodę na SDE. Następnie zaś na warunkowe zwolnienie z tego dozoru elektronicznego.

  • Wyrok kary pozbawienia wolności można odbywać w systemie dozoru elektronicznego.
  • Dozór elektroniczny stosuje się w przypadku kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 1 roku i 6 miesięcy.
  • Po upływie połowy kary skazany może złożyć wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego.

System dozoru elektronicznego – na czym polega?

System dozoru elektronicznego (SDE) to zastępcza forma kary pozbawienia wolności. Skazany, zamiast odsiadywać karę w więzieniu, pozostaje na wolności. Jest jednak kontrolowany za pomocą urządzeń technicznych. Skazany nosi specjalny nadajnik (bransoletę), a w miejscu jego pobytu instalowany jest urządzenie monitorujące. Skazany musi ściśle przestrzegać warunków dozoru, jakie ustalił w wyroku sąd.

O SDE może wnioskować osoba, wobec której została orzeczona kara pozbawienia wolności. Nie może jednak przekroczyć 1 roku i 6 miesięcy.

 Przeczytaj także:

Jak przyspieszyć dozór elektroniczny?

Wniosek o realizację kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego składa się w Sądzie Penitencjarnym, w którego okręgu skazany przebywa.

Sąd Okręgowy rozpatruje wniosek o udzielenie zezwolenia na SDE w terminie 30 dni od daty wpływu. Jest to jednak termin instrukcyjny. Czyli Sąd nie jest nim związany. Wniosek może zostać rozpatrzony szybciej, jak i później. Dlatego warto zawrzeć prośbę, o jak najszybsze rozpatrzenie sprawy. Trzeba ją stosownie uargumentować.

Musisz jednak pamiętać, że złożenie wniosku o dozór, nie wstrzymuje wykonania kary pozbawienia wolności. Możesz zatem dostać „bilet” do Zakładu Karnego. Trzeba więc złożyć jednoczenie wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności.

Czy można skrócić dozór elektroniczny?

Czy można wnioskować o przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego? Tak. Zgodnie z art. 77 k.k skazany na SDE ma prawo starać się o skrócenie kary.

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego składa się do Sądu penitencjarnego (a więc Sąd Okręgowy), w którego okręgu skazany ma miejsce stałego pobytu.

Wniosek może złożyć też kurator zawodowy.

Warunkowe zwolnienie z dozoru elektronicznego – po jakim czasie?

Aby Sąd rozpatrzył wniosek o warunkowe zwolnienie z SDE, skazany musi odbyć co najmniej połowę kary.

Jeśli sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek, wyznaczy skazanemu okres próby. Jeśli po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próbnego sąd nie odwoła przedterminowego zwolnienia, karę dozoru elektronicznego uznaje się za odbytą.

Okres próby nie może być krótszy niż 2 lata.I nie może być dłuższy niż 5 lat (art. 80 § 1 k.k.).

Przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego – inne warunki

Połowa odbytej kary to tylko jeden z warunków, do uzyskania przedterminowego zwolnienia z SDE. Sąd szczególnie będzie interesował się przebiegiem kary. Sprawdzi, czy kara była skuteczna. Czy jest pozytywna prognoza kryminologiczna. Czy skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał prawa.

Sąd weźmie też pod uwagę:

  • Okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa.
  • Postawę skazanego podczas rozprawy sądowej.
  • Zachowanie skazanego w trakcie wykonywania dozoru elektronicznego.
  • Opinię kuratora sądowego, który sprawuje nadzór nad skazanym.

Na odmowne postanowienie Sądu przysługuje zażalenie. Ponowny wniosek można złożyć po upływie 3 miesięcy od wydania postanowienia.

Warunkowe zwolnienie z dozoru elektronicznego – pomoc adwokata z Wrocławia

Jeśli chcesz starać się o przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego, skorzystaj ze wsparcia Adwokata. Doświadczona w sprawach karnych Kancelaria należycie zajmie się Twoją sprawą. Obrońca w sprawie karnej pomoże właściwie uzasadnić wniosek. Adwokat będzie obecny na sali sądowej, podczas sprawy karnej.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.3 / 5. Liczba głosów: 169

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.