Jak napisać wniosek o dozór elektroniczny?

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Jak napisać wniosek o dozór elektroniczny?

utworzone przez | mar 29, 2022 | Porady prawne prawo karne

Kara pozbawienia wolności nie zawsze musi oznaczać odsiadkę w więzieniu. Sąd może zezwolić, aby skazany zastępczo odbył karę w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Jednak aby tak się stało, trzeba spełnić określone warunki oraz prawidłowo napisać wniosek o dozór elektroniczny.

 • Skazany może odbyć karę w systemie dozoru elektronicznego, jeśli jego kara nie przekracza 18 miesięcy.
 • Wniosek o SDE skazany składa do sądu penitencjarnego.
 • Wniosek można złożyć na etapie postępowania wykonawczego, jak i już w trakcie odbywania kary w więzieniu.
 • Wniosek o SDE powinien zawierać uzasadnienie oraz dodatkową dokumentację związaną z realizacją kary w ramach SDE.
 • Czas rozpatrzenia wniosku o SDE nie przekracza zazwyczaj 30 dni.
 • Na czym polega dozór elektroniczny?

Jakie warunki należy spełnić, aby złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Podstawowym warunkiem, aby skazany mógł złożyć wniosek o SDE, jest zasądzony wymiar kary. Kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 18 miesięcy. Przy czym wymiar ten nie musi koniecznie dotyczyć jednego wyroku. W systemie SDE można także odbyć sumę kar, które nie przekraczają 18 miesięcy, a które skazany ma kolejno odbyć.

Poza tym sąd, rozpatrując wniosek o dozór elektroniczny, bierze pod uwagę:

 • Czy dozór elektroniczny wystarczy, aby cele kary zostały osiągnięte i skazany przestrzegał prawa.
 • Czy skazany ma określone miejsce stałego pobytu, w którym mógłby odbywać karę.
 • Czy w mieszkaniu skazanego można zainstalować odpowiednie urządzenia do dozoru i jest dostęp do telefonii komórkowej.

Jeśli skazany zaczął już odbywać karę w więzieniu, argumentem przemawiającym za dozorem elektronicznym jest także nienaganna postawa skazanego.

Kto nie dostanie dozoru elektronicznego?

Sąd odrzuci wniosek, jeśli skazany jest wielokrotnym recydywistą skazanym na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu karnego.

Dozór elektroniczny nie przysługuje także skazanym na:

 • karę aresztu,
 • zastępczą karę aresztu za wykroczenie,
 • karę porządkową lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności,
 • karę aresztu wojskowego.

Do jakiego sądu złożyć wniosek o SDE?

Wniosek rozpatruje Sąd Penitencjarny znajdujący się w okręgu, w jakim przebywa skazany. I to właśnie do tego sądu należy złożyć wniosek o SDE. Można to zrobić albo osobiście w biurze sądu, albo można wysłać wniosek pocztą.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o zamianę kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny składa zazwyczaj sam skazany. Jednak nie jest to jedyna możliwość. Wniosek o SDE może także złożyć:

 • obrońca skazanego,
 • prokurator,
 • sądowy kurator zawodowy,
 • dyrektor zakładu karnego.

Kiedy można składać wniosek?

Najlepiej złożyć wniosek o dozór elektroniczny zaraz po orzeczeniu przez sąd kary pozbawienia wolności. Wtedy wniosek rozpatrywany jest na etapie postępowania wykonawczego.

Skazany może starać się o SDE także już podczas odbywania kary w więzieniu. Wtedy dozorem elektronicznym objęty jest wymiar kary, jaki pozostał skazanemu do odbycia.

Warto także pamiętać, że w przypadku odrzucenia wniosku o dozorów elektroniczny skazany ma możliwość złożyć do 7 dni zażalenie do sądu apelacyjnego. Jeśli zażalenie zostanie odrzucone, skazany może po 3 miesiącach złożyć ponownie wniosek o SDE.

Jak napisać wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego powinien zawierać wszystkie wymogi pisma urzędowego:

 • data sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata wniosku.

Dobrze we wniosku o SDE powołać się na podstawę prawną (art. 43lc w zw. z art. 43la § 1-3 k.k.w.) oraz podać komplet informacji związanych z zasądzonym wyrokiem:

 • Jaki sąd orzekł wyrok.
 • Kiedy został orzeczony wyrok.
 • Jaka jest sygnatura akt.

Wniosek o SDE powinien także zawierać uzasadnienie. Niezbędne są załączniki, które potwierdzają możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Uzasadnienie wniosku

Jak przekonać sąd do dozoru elektronicznego? Przede wszystkim trzeba podkreślić spełnienie wymogów formalnych. Kara nie przekracza 18 miesięcy. I nie dotyczy wielokrotnej recydywy.

Trzeba także podkreślić, że skazany mieszka pod stałym adresem. I można tam zamontować system dozoru elektronicznego. Wszyscy współmieszkańcy zgadzają się na odbywanie SDE

Ważnym elementem uzasadnienia jest podkreślenie, że bezwzględna kara odbywania wolności nie jest konieczna. Skazany przestrzegał wcześniej porządku prawnego. Ma stałą pracę, rodzinę, uczy się, itd. Przebywanie w zakładzie karnym negatywnie wpłynie na życie skazanego.

Co dołączyć do wniosku?

Warto pamiętać, żeby do wniosku dołączyć wszelką dokumentację, która potwierdza przedstawione we wniosku uzasadnienie. Może to być:

 • Pisemna zgoda na SDE pełnoletnich osób zamieszkujących wraz ze skazanym
 • Dokumentacja medyczna.
 • Zaświadczenie z uczelni o podjęciu studiów.
 • Zaświadczenie od pracodawcy o podjęciu pracy.

Dodatkowym plusem dla sądu będzie dołączenie do wniosku propozycji harmonogramu odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Taki harmonogram powinien jasno wskazywać, ile czasu skazany będzie spędzał poza domem. Powinny się tu oczywiście znaleźć wyłącznie konieczne obowiązki wynikające z pracy zawodowej czy sytuacji rodzinnej.

Jeśli kara w formie SDE ma się odbywać w wynajmowanym mieszkaniu, dobrze jest także dołączyć zgodę właściciela lokalu.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Zazwyczaj sąd penitencjarny rozpatruje wniosek o SDE do 30 dni od daty wpływu wniosku.

Uwaga! Złożenie wniosku o objęcie dozorem elektronicznym nie jest równoznaczne ze wstrzymaniem wykonania kary. Jeśli więc skazany nie chce trafić do więzienia od razu po uprawomocnieniu się wyroku, może wnioskować także o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpatrzenia wniosku o dozór elektroniczny.

Jak przyspieszyć dozór elektroniczny

Aby przyśpieszyć rozpatrzenie wniosku o dozór elektroniczny, można złożyć wraz z wnioskiem specjalną prośbę do sądu o jak najszybsze wyznaczenie terminu posiedzenia sądu penitencjarnego.

W uzasadnieniu prośby skazany powinien powołać się na wyjątkowe okoliczności, takie jak potrzeba podjęcia pracy, aby utrzymać rodzinę, konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny czy podjęcie własnego leczenia.

Może Cię zainteresować także:

Wniosek o SDE – skorzystaj z pomocy adwokata

Jeśli chcesz mieć pewność, że wniosek o dozór elektroniczny został prawidłowo sformułowany, skorzystaj ze wsparcia doświadczonego adwokata od spraw karnych. Pomożemy Ci sporządzić wniosek tak, aby nie zawierał błędów formalnych, a uzasadnienie uwzględniało pełną argumentację.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.3 / 5. Liczba głosów: 104

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.