Wzór wniosku o dozór elektroniczny

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Wzór wniosku o dozór elektroniczny

utworzone przez | maj 22, 2022 | Porady prawne prawo karne

Kara pozbawienia wolności zwyczajowo odbywa się w zakładzie karnym. To jednak niejedyna możliwość. Sąd może zgodzić się, aby skazany odbył karę w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Sąd wydaje decyzję na podstawie wniosku o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Dowiedz się więc, kto może ubiegać się o tę formę kary. Jak wypełnić wzór wniosku o dozór elektroniczny i jakie dokumenty dołączyć do wniosku.

 • Skazany może odbyć karę w systemie dozoru elektronicznego, jeśli jego kara nie przekracza 18 miesięcy.
 • Wniosek o SDE skazany składa do sądu penitencjarnego.
 • Wniosek można złożyć przed wykonaniem kary, jak i już w trakcie pobytu w więzieniu
 • Wniosek o SDE powinien zawierać uzasadnienie.
 • Wniosek o SDE powinien zawierać dodatkową dokumentację związaną z realizacją kary systemie dozoru
 • Jak napisać wniosek o dozór elektroniczny?

Kto może ubiegać się o SDE?

System dozoru elektronicznego dotyczy krótkoterminowych kar pozbawienia wolności. Dlatego mogą się o nią ubiegać skazani, których kara nie przekracza 18 miesięcy.

Poza tym muszą być też spełnione inne warunki. Aby Sąd zgodził się na odbycie kary w formie dozoru elektronicznego to:

 • jest wysoce prawdopodobne, że dzięki SDE nastąpi resocjalizacja skazanego. W przyszłości powstrzyma się od łamania prawa.
 • Skazany ma określone miejsce stałego pobytu, w którym można zainstalować niezbędny sprzęt elektroniczny.
 • Osoby pełnoletnie zamieszkujące wraz ze skazanym wyraziły zgodę na SDE.

Kto nie może złożyć wniosku o dozór elektroniczny?

Nawet jeśli kara nie przekracza 18 miesięcy, zgody na SDE nie uzyskają recydywiści skazani w zw. z art. 64 § 2 Kodeksu karnego (multirecydywa).

Dozór elektroniczny nie obejmuje osób, wobec których orzeczono:

 • karę aresztu,
 • zastępczą karę aresztu za wykroczenie,
 • karę porządkową lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności,
 • karę aresztu wojskowego.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Jeśli skazany chce ubiegać się o SDE, musi złożyć wniosek do sądu penitencjarnego. Wniosek najlepiej złożyć od razu po uprawomocnieniu się wyroku. Wtedy rozpoczyna się postępowanie wykonawcze, które określa, gdzie wykonywana będzie kara pozbawienia wolności.

Wniosek o zamianę kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny można też złożyć, będąc w więzieniu. Wtedy sąd może wydać zgodę, aby reszta kary skazanego została objęta SDE.

Jakie informacje umieścić we wniosku o dozór elektroniczny?

We wniosku o SDE należy umieścić:

 • Standardowe informacje obowiązkowe w każdym piśmie urzędowym:
 • Data i miejsce sporządzenia.
 • Dane wnioskodawcy: imię i nazwisko skazanego, dokładny adres (miejsce odbywania kary w SDE), telefon.
 • Dane adresata: Wydział Penitencjarny Sądu Okręgowego.
 • Podstawę prawną ubiegania się o dozór elektroniczny – art. 43lc w zw. z art. 43la § 1-3 k.k.w.
 • Sygnaturę prawomocnego wyroku skazującego
 • Uzasadnienie żądania. Czyli wszystkie argumenty, przemawiające na korzyść skazanego.

Jeśli skazany składa wniosek, będąc jeszcze na wolności, to równolegle należy złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności.W przeciwnym razie można trafić do więzienia, zanim Sąd rozpatrzy wniosek o SDE.

Jak uzasadnić wniosek o dozór elektroniczny

W uzasadnieniu wniosku należy umieścić wszystkie informacje, które przemawiają na korzyść skazanego. Oto jakie argumenty można wykorzystać:

 • Spełnienie warunków formalnych – kara nie przekracza 18 miesięcy i nie dotyczy przestępstwa określonego w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (skazany nie był wcześniej karany albo był karany, ale nie jest multirecydywistą).
 • Spełnienie technicznych wymogów SDE – skazany mieszka pod stałym adresem, a w jego mieszkaniu można zamontować konieczne urządzenia elektroniczne.
 • Podkreślenie skuteczności kary w formie SDE – tu można nawiązać do postawy skazanego podczas rozprawy czy w trakcie odbywania kary, które wskazują, że skazany rozumie swój błąd, czuje skruchę i w przyszłości nie popełni ponownie przestępstwa.
 • Powołanie się na sytuację życiową skazanego – tu można opisać np. plany związane z podjęciem pracy zarobkowej, która umożliwia utrzymanie rodziny, z edukacją czy z rozpoczęciem terapii uzależnienia od alkoholu czy narkotyków.

Wniosek o zamianę kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny – załączniki

Aby zwiększyć szanse na powodzenie, to do wniosku należy załączyć wszelkie wymagane dokumenty i dowody. Należą do nich:

 • Pisemna zgoda pełnoletnich osób, które zamieszkują w lokalu, gdzie skazany ma przebywać w trakcie odbywania kary w ramach SDE.
 • Propozycję harmonogramu dnia. Określa on, w jakich przedziałach czasu skazany ma przebywać w miejscu zamieszkania, a kiedy może je opuścić i w jakim celu.
 • Zgodę właściciela mieszkania, jeżeli jest wynajmowane
 • Dokumentację poświadczającą informacje zawarte w uzasadnianiu (np. zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie z uczelni, dokumentacja medyczna).

Wniosek o dozór elektroniczny – opłata

Złożenie wniosku o dozór elektroniczny jest zupełnie darmowe. Skazany nie musi uiszczać żadnej opłaty.

Skazany nie musi także pokrywać kosztów związanych z realizacją dozoru elektronicznego. Urządzenia elektroniczne i ich montaż w miejscu zamieszkania skazanego jest pokrywany przez skarb państwa.

Wniosek o dozór elektroniczny – wzór

Jeśli chcesz się ubiegać o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, możesz skorzystać z poniższego wzoru:

wzor wniosku o dozor elektroniczny

Uwaga!

Niezależnie od wniosku o SDE konieczne jest złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Na podstawie art. 9 § 4 k.k.w.

Oddalenie wniosku o SDE – co dalej?

Sąd ma zawsze możliwość odmówienia udzielenia zgodny na SDE. Skazany ma prawo do zażalenia. Należy go złożyć w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia przez Sąd Okręgowy. Zażalenie składa się do właściwego Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu, który wydał postanowienie. Jeżeli zażalenie nie zostanie uwzględnione, to po 3 miesiącach można ponownie składać wniosek o SDE.

Złóż wniosek o dozór elektroniczny – skorzystaj z pomocy Adwokata od prawa karnego

Sąd może odmówić zezwolenia na SDE z równych powodów. Zarówno ze względu na błędy formalne, jak i ze względu na zbyt mało przekonującą argumentację. Żeby uniknąć takiej sytuacji, warto skorzystać ze wsparcia Adwokata specjalizującego się w sprawach karnych. Zapraszamy zatem do skorzystania z usług naszej Kancelarii Prawa Karnego. Pomożemy ci prawidłowo napisać wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Przygotujemy solidne uzasadnienie.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.6 / 5. Liczba głosów: 78

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.