Wzór wniosku o dozór elektroniczny

Wzór wniosku o dozór elektroniczny

Kara pozbawienia wolności zwyczajowo odbywa się w zakładzie karnym. To jednak niejedyna możliwość. Sąd może zgodzić się, aby skazany odbył karę w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Sąd wydaje decyzję na podstawie wniosku o odbywanie kary w systemie dozoru...