Rozwód z winy obu stron a alimenty – kiedy sąd orzeknie rozwód z orzeczeniem o winie obydwojga małżonków

Rozwód z winy obu stron a alimenty – kiedy sąd orzeknie rozwód z orzeczeniem o winie obydwojga małżonków

Całkowity i trwały rozpad pożycia małżeńskiego – taki warunek stawia polskie prawo, żeby uzyskać rozwód. Małżonkowie mogą uzgodnić, że rozwód odbędzie się bez orzekania o winie. Jednak każda ze stron rozwodu ma także prawo żądać uznania drugiej strony za winną...