Poszukiwanie podejrzanego listem gończym

Poszukiwanie podejrzanego listem gończym

Poszukiwanie listem gończym podejrzanego ma miejsce wówczas, kiedy miejsce pobytu osoby podejrzanej nie jest znane, a konieczne jest przeprowadzenie czynności procesowych z jej udziałem. Zazwyczaj listem gończym jest poszukiwana osoba podejrzana o popełnienie...
Klauzule niedozwolone w umowach pożyczkowych

Klauzule niedozwolone w umowach pożyczkowych

Klauzule niedozwolone w umowach pożyczkowych i kredytowych Polski rynek finansowy jest niezwykle bogaty w mało bezpieczne oferty drobnych pożyczek oraz kredytów z tak zwanych “chwilówek”. Fajnie brzmiące reklamy czy chwytliwe slogany oślepiają potencjalnych klientów...
Alimenty Wstecz a Roszczenie Regresowe

Alimenty Wstecz a Roszczenie Regresowe

Alimenty, zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. mają za zadanie zapewnić dziecku bieżące środki utrzymania do czasu, aż nie będzie w stanie utrzymać się samodzielnie. Alimenty, jako środki przeznaczane na bieżące potrzeby Sąd zatem zasądza na przyszłość, począwszy od dnia...
Spór z pracodawcą – postępowanie sądowe

Spór z pracodawcą – postępowanie sądowe

Sytuacje konfliktowe między pracownikami a pracodawcami mogą pojawić się w każdej firmie. Większość z nich można załatwić polubownie. Może się jednak zdarzyć, iż jedynym rozwiązaniem tego typu sporów będzie rozstrzygnięcie na drodze sądowej. Stroną poszkodowaną w...