Alimenty Wstecz a Roszczenie Regresowe

Alimenty Wstecz a Roszczenie Regresowe

Alimenty, zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. mają za zadanie zapewnić dziecku bieżące środki utrzymania do czasu, aż nie będzie w stanie utrzymać się samodzielnie. Alimenty, jako środki przeznaczane na bieżące potrzeby Sąd zatem zasądza na przyszłość, począwszy od dnia...
Spór z pracodawcą – postępowanie sądowe

Spór z pracodawcą – postępowanie sądowe

Sytuacje konfliktowe między pracownikami a pracodawcami mogą pojawić się w każdej firmie. Większość z nich można załatwić polubownie. Może się jednak zdarzyć, iż jedynym rozwiązaniem tego typu sporów będzie rozstrzygnięcie na drodze sądowej. Stroną poszkodowaną w...