Sprawa o podwyższenie alimentów. Jak złożyć pozew o podwyższenie alimentów na dziecko?

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne rodzinne 9 Porady prawne alimenty 9 Sprawa o podwyższenie alimentów. Jak złożyć pozew o podwyższenie alimentów na dziecko?

Dostajesz alimenty na dziecko, ale ich kwota okazuje się zbyt niska? Pamiętaj, że wysokość alimentów nie jest ustalona „raz na zawsze”. Możesz starać się o podwyższenie alimentów. Sprawdź, jak złożyć pozew o podwyższenie alimentów na dziecko i jak uzasadnić swoje żądanie.

 • Jeśli alimenty na dziecko są zbyt niskie, możesz starać się przed Sądem o ich podwyższenie. 
 • Pozew składa rodzic w imieniu niepełnoletniego dziecka lub samo dziecko po ukończeniu 18 roku życia.
 • Uzasadnieniem żądania pozwu jest tzw. zmiana stosunków, czyli okoliczności mających wpływ na wysokość świadczenia.
 • Za zmianę stosunków uznaje się przede wszystkim wzrost potrzeb dziecka oraz zmiana sytuacji finansowej stron pozwu. 
 • Pozew składa się do sądu rejonowego (wydział rodzinny).
 • Pozew trzeba odpowiednio uzasadnić, a także trzeba dołączyć dowody. 
 • Adwokat alimenty Wrocław – skuteczna pomoc w sprawach o alimenty

Sprawa o podwyższenie alimentów – kiedy można to zrobić

Oczywiście o podniesienie wysokości alimentów przed Sądem możesz starać się tylko wtedy, jeśli istnieje prawomocny wyrok zasądzający alimenty. Może to być:

 • wyrok rozwodowy,
 • wyrok sądu rodzinnego,
 • ugoda zawarta przed sądem lub zatwierdzona przez sąd.

Jeśli otrzymujesz alimenty na podstawie wewnętrznych ustaleń z drugim rodzicem dziecka, to do Sądu składasz pozew o zasądzenie ( a nie podwyższenie) alimentów.  W trakcie rozprawy możesz dochodzić kwoty, jaka jest Twoim zdaniem odpowiednia. Pamiętaj natomiast, że zasadność żądanej wysokości alimentów będzie weryfikował Sąd.

Jeśli natomiast masz już wyrok alimentacyjny, podstawę Twojego żądania stanowi art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepis ten stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Co to oznacza?

Sąd, ustalając wysokość alimentów, bierze pod uwagę następujące rzeczy:

 1. Jakie są usprawiedliwione i uzasadnione potrzeby dziecka,
 2. Jak te potrzeby zmieniły się w porównaniu z potrzebami ustalonymi poprzednio,
 3. Jakie są możliwości zarobkowe osoby, która ma płacić alimenty. 

Żeby zwiększenie alimentów na dziecko było zasadne, muszą zmienić się okoliczności, na podstawie których Sąd określił wysokość alimentów. Możesz więc żądać podwyższenia alimentów, jeżeli wyraźnie wzrosły potrzeby Twojego dziecka. Czyli, gdy pierwotnie zasądzona kwota po prostu nie wystarcza Ci, żeby pokryć wszystkie konieczne wydatki związane z dzieckiem.

Może także znacznie poprawić się sytuacja finansowa strony płacącej alimenty. Jest ona w stanie łożyć więcej na swoje dziecko niż w momencie, gdy toczyła się sprawa alimentacyjna. I nawet jeśli nie brakuje Ci pieniędzy na utrzymanie dziecka, możesz złożyć sprawę o podwyższenia alimentów. Istnieje bowiem zasada, że dziecko ma prawo do równej stopy życiowej co rodzice. I niezależnie od tego czy żyje z nimi wspólnie czy oddzielnie. 

Z drugiej strony mogła pogorszyć się Twoja sytuacja finansowa. Na przykład na skutek utraty pracy, czy jej zmiany na gorzej płatną. Drugi rodzic powinien wówczas zwiększyć kwotę na alimenty, żeby nie pogorszył się standard życia dziecka.

Kto może złożyć pozew o podwyższenie alimentów

Zazwyczaj pozew zwiększenie alimentów składa rodzic niepełnoletniego dziecka, na rzecz którego zostały przyznane alimenty. Pamiętaj, że w sprawie o podniesienie wysokości alimentów powodem jest Twoje dziecko. Ty jesteś tylko jego ustawowym przedstawicielem.

Co w momencie, gdy dziecko osiąga pełnoletniość? Osoba po 18 roku życia może nie być w stanie samodzielnie się utrzymać – studiuje, jest niepełnosprawne lub poważna choroba uniemożliwia mu podjęcie pracy. Wtedy nadal przysługują mu alimenty. 

Jeśli więc jesteś pełnoletnim dzieckiem, któremu rodzic powinien płacić alimenty, możesz samodzielnie wystąpić do sądu z wnioskiem o zwiększenie alimentów. 

Jak złożyć pozew o wyższe alimenty na dziecko

Żeby starać się o zwiększanie wysokości alimentów na dziecko, musisz złożyć pozew do właściwego Sądu. Tu masz wybór – może to być do sąd rejonowy w Twoim miejscu zamieszkania lub sąd rejonowy miejsca zamieszkania strony pozwanej. Pozew złóż w Wydziale Rodzinnym Sądu Rejonowego.

Za złożenie pozwu o podwyższenie alimentów nie musisz nic płacić. 

Sprawa o podwyższenie alimentów – schemat

W pozwie o zwiększenie alimentów na dziecko musisz wskazać:

 • Sąd i wydział, do którego wnosisz pozew.
 • Imię, nazwisko i adres powoda.
 • Imię, nazwisko i adres pozwanego.
 • Wartość przedmiotu sporu (o ile chcesz podwyższyć alimenty pomnożone przez 12 miesięcy). 
 • Uzasadnienie żądania podwyższenia alimentów. 
 • Listę załączników (dowody).

Warto zaznaczyć, że prawo nie wskazuje jak często można składać pozew o zwiększanie alimentów. Nie ma też limitu wysokości alimentów. Możesz więc starać się o to zawsze, gdy zajdą uzasadnione okoliczności, a poprzedni wyrok się uprawomocni. Sąd będzie jednak za każdym razem weryfikował wysokość Twojego żądania. 

Podwyższenie alimentów – argumenty i dowody

Najważniejszą częścią pozwu o zwiększenie wysokości alimentów jest jego uzasadnienie. Tu musisz wskazać, jakie dokładnie okoliczności zmieniły się od czasu przyznania Ci pierwotnej kwoty alimentów. Najczęściej pojawiają się tu takie argumenty jak:

 • Potrzeby dziecka rosną wraz z wiekiem, np. idzie do nowej szkoły, chce rozwijać nowe (kosztowne) hobby, potrzebuje korepetycji, bo chce zdawać na studia. 
 • Dziecko zaczyna długotrwale chorować, co wiąże się z wydatkami na wizyty lekarskie, leki, rehabilitację itd. 
 • Pogorszyła się sytuacja rodzica, z którym przebywa dziecko, np. stracił pracę, choruje, przeszedł na rentę.
 • Znacznie poprawiła się sytuacja rodzica, który płaci alimenty, np. ma lepiej płatną pracę, uzyskał spory spadek czy dzieci z drugiego związku się usamodzielniły. 

Warto zaznaczyć, że argumentem na rzecz podwyższenia alimentów mogą być także czynniki niezwiązane ze stronami pozwu. Są to po prostu rosnące koszty życia – wzrost opłat za czynsz czy media, wyższe ceny żywności, inflacja. 

Każdy argument opisany w pozwie trzeba udowodnić. Dlatego do pozwu dołącz wszystkie dokumenty, które przekonają sąd, że faktycznie od czasu poprzedniego wyroku zaszły zmiany okoliczności przyznania alimentów. Dowodami mogą być na przykład:

 • Dokumentacja lekarska.
 • Rachunki za lekarstwa, wizyty lekarskie, rehabilitację, dojazdy do szpitala.
 • Zaświadczenie o udziale w zajęciach dodatkowych.
 • Zaświadczenia o przyjęciu do nowej szkoły lub na studia.
 • Zestawienie miesięcznych wydatków związanych z dzieckiem poświadczone fakturami.
 • Wyciągi bankowe poświadczające dochód.
 • Umowa o pracę poświadczająca obniżenie dochodów.

W toku rozprawy możesz także powołać się na zeznania świadków, np. poświadczające, że możliwości finansowe drugiego rodzica uległy poprawie. 

Podwyższenie alimentów jest prostsze z prawnikiem

Podniesienie alimentów na dziecko jest jak najbardziej możliwe, a nawet koniecznie. Przecież to naturalne, że potrzeby dziecka rosną wraz z wiekiem. Dlatego nie wahaj się założyć sprawy do sądu. Jednak przyda Ci się pomoc doświadczonego adwokata lub radcy prawnego, którzy znają się na prawie rodzinnym.

Jeśli rozważasz podwyższenie alimentów, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania. Prowadząc sprawę o zwiększenie wysokości  alimentów prawidłowo sporządzimy pozew. Złożymy go we właściwym sądzie. Sformułujemy także przekonujące uzasadnienie i pomożemy zebrać mocne dowody. 

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.6 / 5. Liczba głosów: 60

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.