Pozew o zapłatę

Skuteczne wsparcie prawne w Twojej sprawie o zapłatę

Problemy z otrzymaniem zapłaty, to niestety bardzo powszechne sprawy z zakresu prawa cywilnego, które swoje rozstrzygnięcie często znajdują dopiero przed sądem. Jeżeli przedsiębiorca podjął próby odzyskania wierzytelności, a dłużnik wciąż nie spłaca długu, pozostaje pozew o zapłatę. Nasz adwokat przygotowuje pozwy o zapłatę, pomaga w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, a także reprezentuje przed sądem.

Postępowanie przed sądem

Obecnie wierzyciele mogą skorzystać z pięciu różnych sposobów wnoszenia o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu:

  • zwykłym,
  • upominawczym,
  • uproszczonym,
  • nakazowym,
  • elektronicznym upominawczym.

Z doświadczenia wiemy, że wybór trybu postępowania może mieć wpływ na skuteczność działań. Warto zatem skorzystać z pomocy doświadczonego radcy prawnego lub adwokata, który podpowie optymalny dla danej sprawy sposób dochodzenia roszczeń.

Postępowanie zwykłe i upominawcze

Postępowanie zwykłe i upominawcze to najczęściej wybierane sposoby dochodzenia zapłaty. W ramach obu tych postępowań sąd może wydać nakaz zapłaty bez wyznaczania rozprawy, a także z pominięciem stanowiska strony przeciwnej. Postępowanie takie możliwe jest m.in. gdy przytoczone okoliczności sprawy nie budzą żadnych wątpliwości. To w jaki sposób sformułowane zostanie roszczenie w pozwie, będzie miało wpływ na decyzję sądu. Wydanie nakazu zapłaty nie będzie jednak możliwe, jeżeli z oczywistych względów roszczenie będzie bezzasadne lub, gdy okoliczności sprawy okażą się niejasne.

Postępowanie w trybie uproszczonym

Osoby ubiegające się o nakaz zapłaty mają również do wyboru tryb uproszczony, który cechuje się jednak wyższym stopniem sformalizowania od powyższych, a potencjalne błędy w dokumentacji będą negatywnie wpływały na przebieg postępowania. W postępowaniu uproszczonym zasadniczo nie przeprowadza się postępowania dowodowego. Może być jednak stosowane w wąskim zakresie spraw. Dodatkowo ma ono swoje ograniczenia, gdyż wartość przedmiotu sporu nie może przekraczać dziesięciu tysięcy złotych, chyba że przedmiotem tym jest zapłata czynszu najmu i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. Wybór postępowania uproszczonego powinien zatem być inicjatywą adwokata prowadzącego sprawę, który swoją rekomendację poprze uprzednią analizą dokumentacji.

Postępowanie nakazowe

Największą zaletą postępowania nakazowego jest szybkie rozpatrzenie przez sąd sporu – w posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron. Postępowanie nakazowe może zostać wszczęte niezależnie od kwoty długu. Postępowanie nakazowe daje dodatkowe zabezpieczenie wierzycielowi, gdyż nakaz zapłaty wydany w tym wypadku stanowi jednocześnie tzw. tytuł zabezpieczenia. Dzięki temu wierzyciel może skierować do komornika pismo o zajęcie rachunku bankowego dłużnika, a tym samym zabezpieczyć środki na czas trwania postępowania sądowego. Jednak jest ono dostępne tylko w określonych sytuacjach, a w pozwie należy przedstawić ewidentne dowody słuszności formułowanego roszczenia.

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze w pewnych sytuacjach ułatwia dochodzenie roszczeń, jednak przeznaczone jest dla spraw na tyle oczywistych, że nie wymagają one prowadzenia rozpraw. Wierzyciel może za pomocą odpowiedniego e-formularza i podpisu elektronicznego złożyć pozew do dedykowanego sądu. Natomiast dłużnik wybiera dogodną dla siebie formę komunikacji (elektroniczną lub tradycyjną). W tym wypadku istotne będzie zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego, który w sposób jednoznaczny wykaże zasadność roszczenia.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Nasz adwokat wskaże skuteczne rozwiązania zakresie pozwu o zapłatę, uwzględniając indywidualny stan rzeczy. Kompleksowo przeprowadzimy postępowanie, dbając o formalne aspekty toczących się spraw. Dobierając odpowiednie postepowanie, umożliwimy sprawne i efektywne przeprowadzenie procesu.

 Zakres doradztwa prawnego dotyczącego pozwu o zapłatę:

  • indywidualne doradztwo prawne w zakresie dochodzenia roszczeń
  • wybór efektywnych sposobów ubiegania się o nakaz zapłaty
  • przygotowanie pism oraz pozwów
  • komplementowanie materiału dowodowego
  • reprezentacja w sądzie

Nie możesz uzyskać zapłaty od dłużnika?
Zostałeś niesłusznie pozwany o zapłatę?
Szukasz adwokata we Wrocławiu?

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.