Adwokat prawo cywilne Wrocław

Adwokat Wrocław 9 Prawo cywilne Wrocław
Skuteczne wsparcie prawne dla mieszkańców Wrocławia i okolic

Sprawy cywilne

Prawo cywilne pozwala rozstrzygać spory, dotyczące życia codziennego, kontaktów prywatnych jak i biznesowych, które mogą zdarzyć każdemu z nas. Kodeks cywilny stanowi bowiem zbór powszechnych regulacji normujących zasady dokonywania najbardziej oczywistych czynności np. zakupy, najem mieszkania, zobowiązania wynikające z umów, czy dziedziczenie majątku.

Prawo cywilne jest jedną z głównych specjalizacji naszej Kancelarii. Nasz adwokat i radca prawny stanowią doświadczony zespół specjalistów oferujących doradztwo prawne przy większości wyzwań z zakresu prawa cywilnego.

W jakiej sprawie możemy Ci dziś pomóc?

Wybrane specjalizacje z prawa cywilnego

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa cywilnego?

Umów się na spotkanie z naszym adwokatem  lub radcą prawnym z Wrocławia

Jak prowadzimy
sprawy cywilne?

To w jaki sposób pracujemy, najlepiej oddają słowa naszych klientów.

Zdecydowanie pozytywna opinia. Profesjonalne podejście, sympatyczny kontakt, postępowanie zakończone zgodnie z oczekiwanym rezultatem.

Łukasz

Bardzo dobra współpraca – pełen profesjonalizm. Bieżące informowanie o stanie sprawy oraz dostępność telefoniczna i mailowa – bez zastrzeżeń. Polecam.

Maciej P.

Sprawdzona kancelaria prawa cywilnego z Wrocławia

Chcesz poznać więcej opinii? Kliknij w jedną  z poniższych ikon.

Potrzebujesz adwokata lub radcy prawnego z Wrocławia?

Porozmawiaj z nami

Dzielimy się z Tobą wiedzą i doświadczeniem
z zakresu prawa cywilnego

Zapraszamy do lektury

Prawo cywilne na co dzień

Prawo cywilne to jedna z gałęzi prawa, która swoimi regulacjami obejmuje szereg czynności, podejmowanych przez obywateli na co dzień. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, ale to właśnie z tymi regulacjami mamy bardzo często do czynienia, nawet podczas wykonywania prozaicznych czynności. Między innymi to właśnie te przepisy regulują kwestie zakupu w sklepie czy rękojmi, jeżeli towar będzie posiadał wady.

Prawo cywilne reguluje funkcjonowanie podmiotów, które są względem siebie autonomiczne, np. kupujący i sprzedawca. Wskazuje ono pewne ogólne ramy, w których podmioty te kształtują swoje relacje. Regulacje te dotyczą więc szerokiego spektrum sytuacji, a przepisy dotyczą właściwie każdej dziedziny życia: kontaktów służbowych, prywatnych, kwestii spadkowych itd.

W ramach prawa cywilnego możemy wyróżnić część ogólną, która zwiera zapisy charakterystyczne dla całej tej gałęzi prawa, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań dotyczące kwestii majątkowych o charakterze względnym, prawo spadkowe i prawo rodzinne kształtujące stosunki majątkowe rodziny.

Prawo cywilne w sprawach handlowych

Najpowszechniejszymi sprawami w kontaktach biznesowych, które mieszczą się w ramach prawa cywilnego, są pozwy o zapłatę oraz sprawy związane z niewywiązaniem się z umowy przez jedną ze stron. W takich sytuacjach zarówno konsumenci, jak i klienci biznesowi mogą dochodzić swoich praw. Częstym problemem jest fakt, że roszczenia stron – chociaż dobrze udokumentowane – nie są formułowane w sposób zgodny z literą kodeksu cywilnego. Z tego powodu każdorazowo w sprawach cywilnych polecamy konsultację z prawnikiem. Wskaże on, jakie przepisy regulują konfliktową materię i powie, co dokładnie zrobić, aby osiągnąć pożądane rezultaty. W przypadku procesów sądowych ważne będą nie tylko same dowody, ale także ich zgodność z literą prawa i dobór odpowiednich narzędzi prawnych w drodze do celu.

Spadki i podział majątku

Kolejnym często występującym problemem z zakresu prawa cywilnego są spadki i kwestie majątkowe wewnątrz rodziny. W tej materii prawo wskazuje ogólne zasady dziedziczenia oraz reguluje kwestie reprezentowania interesów małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych. Przepisy umożliwiają samodzielny podział majątku za życia i chronią przed potencjalnie niegodnymi spadkobiercami. Instrumenty prawne pozwalają również uregulować kwestie podziału majątku i sporządzenie w ramach małżeństwa tzw. intercyzy. Umożliwiają podział w sytuacjach rozpadu związku małżeńskiego, a także śmierci małżonka. Przepisy pozwalają uregulować kwestie majątkowe w konkubinacie i w zasadzie każdej relacji rodzinnej.

Zleceniodawca i wykonawca

Prawo cywilne dotyczy także stosunków miedzy przedsiębiorcami i osobami wykonującymi dla nich prace. Umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło) oraz kontrakty między firmami kształtowane są przez kodeks cywilny. W każdej sytuacji spornej to właśnie te przepisy będą wskazywać rozwiązania. W tej materii podobnie – jak w przypadku domagania się zapłaty czy też przy konfliktach związanych z nieodpowiednim wykonaniem pracy – ważna będzie znajomość prawa. Tylko kierując sprawę do odpowiedniego sądu i z uzasadnieniem wskazującym odpowiednie przepisy prawne można uzyskać oczekiwany efekt. Tutaj również istotne będzie wsparcie prawnika, który przedstawi optymalne drogi dochodzenia roszczeń.

.

Dzierżawa i najem

W codziennym życiu powszechny jest również wynajem mieszkań, który mieści się w ramach prawa cywilnego. Zarówno najmujący jak i wynajmujący zawierają umowę i w zgodzie z nią kształtują swoje stosunki. W razie jakichkolwiek wątpliwości to właśnie kodeks cywilny będzie rozstrzygał potencjalne konflikty.

Odszkodowanie

Na uwagę zasługuje również kwestia odszkodowań i zadośćuczynienia. Coraz powszechniej poszkodowani zdają sobie sprawę z tego, że mogą dochodzić swoim praw w procesach sądowych lub na podstawie ugody przesądowej. Powoduje to potrzebę szczegółowego badania winy sprawcy i określenia negatywnych konsekwencji jego działania. Dotyczy to zarówno zniszczenia określonej rzeczy (np. uszkodzenie pojazdu), jak i  utraty zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Dodatkowo poszkodowany może wnieść o zadośćuczynienie, będące rekompensatą za cierpienie psychiczne.

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

NIP 8971862642; REGON 382222440

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj się z nami:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.