Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne cywilne 9 Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu

utworzone przez | sty 1, 2020 | Porady prawne cywilne

Zdarza, że po zakupie używanego samochodu, następuje duże rozczarowanie. Na światło dzienne wychodzą różne wady zakupionego auta. A ty podpisałeś w umowie oświadczenie, że stan techniczny samochodu jest Ci znany. Sprzedawcę obowiązuje jednak nadal rękojmia za wady. Dzięki czemu masz możliwość odstąpienia od umowy kupna samochodu.

Co to jest rękojmia za wady fizyczne i prawne?

Rękojmia za wady fizyczne i prawne to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego. Rękojmia powstaje z mocy prawa. Dla jej powstania nie trzeba żadnej dodatkowej umowy. Inaczej niż przy gwarancji.

Co to jest wada prawna samochodu?

Bez wątpienia jako właściciel masz prawo do korzystania z samochodu w pełnym zakresie. Jeżeli jest to niemożliwe prawdopodobnie masz do czynienia z wadą prawną pojazdu.

6 przykładów wady prawnej samochodu:

 • Zakup samochodu tylko od jednego ze współwłaścicieli
 • Osoby, która sprzedała auto nie miała do tego prawa
 • Zakup samochodu zajętego przez komornika
 • Ustanowienie zastawu na samochodzie
 • Zakup kradzionego samochodu
 • Zabezpieczenie samochodu w postępowaniu karnym jako dowód

Co to są wady fizyczne ?

Wady fizyczne w kodeksowym ujęciu mają miejsce, jeżeli rzecz:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Niewątpliwie wady fizyczne samochodu należy oceniać przez pryzmat jego wieku, przebiegu, rodzaju i przeznaczenia. Stary używany samochód będzie miał duży stopień zużycia technicznego. Trudno się również spodziewać po takim samochodzie, iż będzie bezwypadkowy.

W praktyce zazwyczaj z wadami fizycznymi mamy do czynienia jeżeli:

 • nieprawdziwe okazały się deklaracje sprzedawcy co do stanu pojazdu, historii, zużycia, sposobu eksploatacji
 • auto powypadkowe zostało naprawione niezgodnie ze sztuką,
 • samochód był popowodziowy bądź uległ innemu wypadkowi,
 • awaria silnika,
 • awaria skrzyni biegów,
 • brak części niezbędnego wyposażenia lub podzespołów,
 • brak części dokumentacji.

Jeżeli zostałeś poinformowany o wadach to sprzedawca będzie zwolniony od odpowiedzialności.

Kiedy możesz odstąpić od umowy kupna samochodu

Abyś mógł od razu od umowy odstąpić, ujawniona wada musi być istotna. W innym wypadku można żądać naprawy auta czy obniżenia ceny.

Niestety w kodeksie cywilnym nie ma definicji legalnej wady istotnej. Należy odnieść się do orzecznictwa sądowego i doktryny. Wada istotna jest zatem wtedy kiedy korzystanie z rzeczy jest niemożliwe. A także, gdy korzystanie z rzeczy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem jest utrudnione. Często ocena wady będzie wymagała wiedzy specjalistycznej, np. biegłego

Warto zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego. Wyrok z dnia 29 czerwca 2004 r. sygn. akt II CK 388/03

„Przy ocenie cechy istotności wady w rozumieniu art. 560 § 1 KC eksponować należałoby przede wszystkim odpowiednie oczekiwania nabywcy rzeczy (samochodu) związane z jej (jego) funkcjonowaniem, a nie tylko zobiektywizowany stan techniczny rzeczy (samochodu) w postaci jej (jego) niezdatności do zwykłego użytku (w ogóle lub w określonym zakresie) lub bez wartości w znaczeniu funkcjonalnym. Innymi słowy, nabywca samochodu może oczekiwać nie tylko ogólnej sprawności technicznej samochodu, ale także sprawnego normalnego i niezakłóconego funkcjonowania wszystkich jego zespołów i elementów, pozwalających na właściwą i normalną eksploatację samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem i parametrami techniczno-eksploatacyjnymi”.

Jak odstąpić od umowy sprzedaży samochodu?

Możesz od umowy odstąpić składając stosownego oświadczenia woli. Treść takiego oświadczenia nie wymaga formy szczególnej. Jeżeli umowa była zawarta w formie pisemnej, to oświadczenie powinno być stwierdzone pismem. Z treści powinno jednoznacznie wynikać, że chcesz od umowy odstąpić. Oczywiście żądasz również zwrotu pieniędzy. Warto abyś wskazał w oświadczeniu konkretną wadę i fakt, że jest ona istotna.

Ile jest dni na odstąpienie od umowy kupna samochodu?

Co do zasady, odpowiedzialność sprzedawcy wynosi 2 lata. Termin liczy się od daty wydania rzeczy. Po upływie tego terminu odpowiedzialność sprzedawcy wygasa. Termin ten może zostać skrócony do roku w przypadku samochodu używanego. Taki zapis powinien znaleźć się jednak w umowie.

Terminy reklamacyjne bywają inne dla przedsiębiorców oraz dla konsumentów. O tym jednak w osobnym artykule.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.2 / 5. Liczba głosów: 214

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.