Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu

Adwokat Wrocław 9 Sprawy cywilne 9 Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu

utworzone przez | sty 1, 2020 | Sprawy cywilne

Zdarza, że po zakupie używanego samochodu, następuje duże rozczarowanie. Na światło dzienne wychodzą różne wady zakupionego auta. A ty podpisałeś w umowie oświadczenie, że stan techniczny samochodu jest Ci znany. Sprzedawcę obowiązuje jednak nadal rękojmia za wady. Dzięki czemu masz możliwość odstąpienia od umowy kupna samochodu.

Co znajdziesz w artykule?

Co to jest rękojmia za wady fizyczne i prawne?

Rękojmia za wady fizyczne i prawne to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego. Rękojmia powstaje z mocy prawa. Dla jej powstania nie trzeba żadnej dodatkowej umowy. Inaczej niż przy gwarancji.

Co to jest wada prawna samochodu?

Bez wątpienia jako właściciel masz prawo do korzystania z samochodu w pełnym zakresie. Jeżeli jest to niemożliwe prawdopodobnie masz do czynienia z wadą prawną pojazdu.

6 przykładów wady prawnej samochodu:

 • Zakup samochodu tylko od jednego ze współwłaścicieli
 • Osoby, która sprzedała auto nie miała do tego prawa
 • Zakup samochodu zajętego przez komornika
 • Ustanowienie zastawu na samochodzie
 • Zakup kradzionego samochodu
 • Zabezpieczenie samochodu w postępowaniu karnym jako dowód

Co to są wady fizyczne ?

Wady fizyczne w kodeksowym ujęciu mają miejsce, jeżeli rzecz:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Niewątpliwie wady fizyczne samochodu należy oceniać przez pryzmat jego wieku, przebiegu, rodzaju i przeznaczenia. Stary używany samochód będzie miał duży stopień zużycia technicznego. Trudno się również spodziewać po takim samochodzie, iż będzie bezwypadkowy.

W praktyce zazwyczaj z wadami fizycznymi mamy do czynienia jeżeli:

 • nieprawdziwe okazały się deklaracje sprzedawcy co do stanu pojazdu, historii, zużycia, sposobu eksploatacji
 • auto powypadkowe zostało naprawione niezgodnie ze sztuką,
 • samochód był popowodziowy bądź uległ innemu wypadkowi,
 • awaria silnika,
 • awaria skrzyni biegów,
 • brak części niezbędnego wyposażenia lub podzespołów,
 • brak części dokumentacji.

Jeżeli zostałeś poinformowany o wadach to sprzedawca będzie zwolniony od odpowiedzialności.

Kiedy możesz odstąpić od umowy kupna samochodu

Abyś mógł od razu od umowy odstąpić, ujawniona wada musi być istotna. W innym wypadku można żądać naprawy auta czy obniżenia ceny.

Niestety w kodeksie cywilnym nie ma definicji legalnej wady istotnej. Należy odnieść się do orzecznictwa sądowego i doktryny. Wada istotna jest zatem wtedy kiedy korzystanie z rzeczy jest niemożliwe. A także, gdy korzystanie z rzeczy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem jest utrudnione. Często ocena wady będzie wymagała wiedzy specjalistycznej, np. biegłego

Warto zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego. Wyrok z dnia 29 czerwca 2004 r. sygn. akt II CK 388/03

„Przy ocenie cechy istotności wady w rozumieniu art. 560 § 1 KC eksponować należałoby przede wszystkim odpowiednie oczekiwania nabywcy rzeczy (samochodu) związane z jej (jego) funkcjonowaniem, a nie tylko zobiektywizowany stan techniczny rzeczy (samochodu) w postaci jej (jego) niezdatności do zwykłego użytku (w ogóle lub w określonym zakresie) lub bez wartości w znaczeniu funkcjonalnym. Innymi słowy, nabywca samochodu może oczekiwać nie tylko ogólnej sprawności technicznej samochodu, ale także sprawnego normalnego i niezakłóconego funkcjonowania wszystkich jego zespołów i elementów, pozwalających na właściwą i normalną eksploatację samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem i parametrami techniczno-eksploatacyjnymi”.

Jak odstąpić od umowy sprzedaży samochodu?

Możesz od umowy odstąpić składając stosownego oświadczenia woli. Treść takiego oświadczenia nie wymaga formy szczególnej. Jeżeli umowa była zawarta w formie pisemnej, to oświadczenie powinno być stwierdzone pismem. Z treści powinno jednoznacznie wynikać, że chcesz od umowy odstąpić. Oczywiście żądasz również zwrotu pieniędzy. Warto abyś wskazał w oświadczeniu konkretną wadę i fakt, że jest ona istotna.

Ile jest dni na odstąpienie od umowy kupna samochodu?

Co do zasady, odpowiedzialność sprzedawcy wynosi 2 lata. Termin liczy się od daty wydania rzeczy. Po upływie tego terminu odpowiedzialność sprzedawcy wygasa. Termin ten może zostać skrócony do roku w przypadku samochodu używanego. Taki zapis powinien znaleźć się jednak w umowie.

Terminy reklamacyjne bywają inne dla przedsiębiorców oraz dla konsumentów. O tym jednak w osobnym artykule.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.2 / 5. Liczba głosów: 210

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.