Alimenty od dziadków – jak się bronić i kiedy dziadkowie płacą alimenty?

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne rodzinne 9 Porady prawne alimenty 9 Alimenty od dziadków – jak się bronić i kiedy dziadkowie płacą alimenty?

Alimenty od dziadków – czy takie rozwiązanie jest możliwe? Przecież za utrzymanie dziecka odpowiadają przede wszystkim rodzice. To ojciec lub matka zobowiązani są do alimentacji swojego dziecka. Są jednak sytuacje, gdy obowiązek alimentacyjny spada zgodnie z prawem na dziadków. Kiedy dziadkowie będą płacić alimenty na swoje wnuki? Kto może zażądać takich alimentów? I jak się bronić, jeśli musisz płacić alimenty na swoje wnuki?

 • W pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny dotyczy rodziców dziecka.
 • Jeśli rodzice nie są w stanie płacić alimentów, obowiązek ten może w dalszej kolejności przejść na dziadków.
 • Dziadkowie płacą alimenty tylko wtedy, jeśli wnuk (wnuczka) żyje w niedostatku, a rodzic nie może pokryć podstawowych potrzeb życiowych dziecka. 
 • Kwota alimentów od dziadków jest zazwyczaj niższa niż alimenty od rodzica. 
 • Żeby domagać się od dziadków zapłaty alimentów, trzeba złożyć sprawę do Sadu Rejonowego.
 • Dziadkowie mogą domagać się obniżenia lub zwolnienia z zapłaty alimentów.
 • Alimenty od dziadków i jak się bronić – sięgnij po pomoc Adwokata i Radcy Prawnego. 

Kiedy dziadkowie płacą alimenty za rodziców – kolejność alimentów 

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (art. 128) obowiązek alimentacyjny spoczywa na krewnych w linii prostej oraz rodzeństwie. Krewni w linii prostej to rodzice, a także dziadkowie czy pradziadkowie dziecka. Dlatego także dziadkowie mogą stać się płatnikami alimentów. Jednak ważna jest kolejność. Prawo obciąża alimentami najpierw krewnych bliższego stopnia, a dopiero potem krewnych dalszego stopnia. W związku z tym w pierwszej kolejności Sąd zasądzi alimenty od rodziców dziecka, czyli zstępnych. Kiedy dziadkowie płacą alimenty? Dopiero gdy rodzice nie są w stanie opłacać alimentów, Sąd może, ale nie musi, nałożyć ten obowiązek na dziadków.

Alimenty na dzieci od dziadków – przesłanki prawne

Obowiązek alimentacyjny spada na rodziców zawsze, gdy nie mieszkają oni z dzieckiem. Rodzice obciąża obowiązek alimentacyjny dlatego, że są rodzicami. Jednak w przypadku alimentów dziadków jest inaczej. Dziadkowie nie muszą płacić alimentów tylko z tego względu, że są dziadkami. Obowiązek alimentacyjny dziadków powstaje tylko, gdy:

 • Rodzic zobowiązany do płacenia alimentów nie żyje.
 • Rodzic nie może płacić alimentów ze względu na swoją sytuację materialną. Np. jest ciężko chory i nie może podjąć pracy zarobkowej. 
 • Ściągnięcie alimentów od rodzica jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Np. nie wiadomo gdzie rodzic przebywa lub mieszka za granicą i uchyla się od płacenia alimentów. 

Jednak to, że rodzic nie może (lub nie chce) płacić alimentów, także nie wystarczy. Muszą jeszcze zajść dodatkowe przesłanki, żeby sąd nakazał płacić alimenty dziadkom. Nawet jeśli rodzic nie płaci alimentów, ale drugi rodzic jest w stanie zapewnić dziecku utrzymanie, sąd nie nałoży alimentów na dziadków. Obowiązek alimentacyjny spada na dziadków tylko, jeśli dziecko żyje w niedostatku. To znaczy, że nie ma zapewnionych podstawowych potrzeb życiowych (odzież czy jedzenie). Rodzic nie może domagać się od dziadków alimentów, bo nie stać go np. na opłacenie korepetycji czy wakacji dziecku. Sąd zawsze bada możliwości finansowe rodzica. Jeśli stwierdzi, że rodzic jest w stanie zapewnić dziecku byt, nie zasądzi alimentów ze strony dziadków. 

Alimenty dziadków mogą także pełnić rolę uzupełniającą. Taka sytuacja ma miejsce, gdy alimenty płacone przez rodzica nie wystarczają, żeby pokryć wszystkie potrzeby dziecka. Wtedy rodzic ma prawo zażądać od dziadków dodatkowej kwoty, która wesprze domowy budżet. 

Jak domagać się alimentów na dziecko od dziadka 

Jeśli masz podstawy, żeby ubiegać się o alimenty na swoje dziecko od dziadków, możesz złożyć sprawę do sądu. Rozpatruje ją Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania albo osoby pozwanej, albo uprawnionej do alimentów. Wniosek można złożyć osobiście w sądzie lub wysłać pocztą.

Żeby sąd przyjął wniosek, musi być prawidłowo i kompletnie wypełniony. Trzeba w nim podać:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem i PESEL-em. 
 • Dane osobowe osoby pozwanej.
 • Żądaną wysokość alimentów.
 • Uzasadnienie wysokości alimentów – spis potrzeb i wydatków na dziecko.
 • Informację o dochodach osoby pozwanej.

Przy wypełnianiu wniosku o alimenty na wnuki warto sięgnąć po profesjonalną pomoc Adwokata lub Radcy Prawnego. Sprawdzą oni, czy informacje podane są prawidłowo. Pomogą także określić kwotę alimentów, jakiej możesz się domagać. 

Alimenty na dzieci od dziadków – jaka kwota

Czy kwota alimentów na wnuki jest równa alimentom, jakie zostały zasadzone od rodzica? Nie. Sąd nie zasadzi „z automatu” takiej samej kwoty. Kwota alimentów dziadka jest ustalana przez sąd indywidualnie w każdej sprawie. Sąd bierze tu pod uwagę:

 • Sytuację finansową dziadków. Jaki dochód osiągają dziadkowie i jakim majątkiem dysponują. 
 • Koszty utrzymania dziecka. Sąd bada, ile wynoszą np. opłaty za szkołę, opiekę medyczną, żywność, odzież, itp. 
 • Inne okoliczności. Sąd może uwzględnia też wiek dziecka, sytuację rodzinną, specjalne potrzeby dziecka, np. koszty terapii.

Dopiero po przeanalizowaniu tych czynników sąd orzeka określoną kwotę. Zazwyczaj wysokość alimentów ze strony dziadków jest niższa niż alimenty od rodzica. Ma na to wpływ fakt, że dziadkowie z emerytury uzyskują z reguły niższe dochody, a ich obowiązek opieki wobec wnuka jest mniejszy niż rodzica. 

Alimenty od dziadków – jak się bronić

Czy dziadkowie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego? Co jeśli dziadek nie jest w stanie płacić na wnuki? Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym dziadkowie mogą wystąpić do sądu o zmianę wysokości alimentów. Zdarza się tak najczęściej, gdy sytuacja materialna rodzica znacznie się poprawia. Dziadkowie mogą także żądać zupełnego  zwolnienia z obowiązku alimentacyjnego. Jednak muszą swoje żądanie przekonująco uzasadnić. W pierwszej kolejności można powołać się na fakt, że decyzja o obowiązku alimentacyjnym jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Osoba płacąca alimenty może być np. przewlekle chora lub jej sytuacja materialna po opłacaniu alimentów mogłaby się drastycznie pogorszyć.

Poza tym dziadkowie mogą dowodzić, że:

 • Wnuk (wnuczka) wcale nie żyje w niedostatku i ma zapewnione podstawowe potrzeby życiowe.
 • Wnuk (wnuczka) może samodzielnie poprawić swoją sytuację materialną, np. jako osoba pełnoletnia może podjąć pracę zarobkową. 
 • Znaczna część wskazanych w pozwie wydatków jest nieuzasadniona. 
 • Rodzic jest w stanie zapewnić swojemu dziecku właściwe utrzymanie, np. może znaleźć lepiej płatną pracę lub ograniczyć wydatki własne. 

Ważne, żeby każdą linię obrony rzetelnie udowodnić. Podczas rozprawy można więc przedłożyć dokumenty świadczące o sytuacji materialnej osoby pozwanej – zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, wydatki, jakie musi ponieść na własne utrzymanie, opinie lekarskie o konieczności drogiej kuracji itp. Z drugiej strony można przeanalizować styl życia osoby, która domaga się alimentów, oraz jej rachunki, żeby dowieść, że nie przysługują jej alimenty ze strony dziadków. 

Warto także pamiętać, że dziadkowie mogą domagać się od rodzica zwrotu niezapłaconych alimentów. Jest to tak zwane roszczenie regresywne. Domagać się takiego zwrotu trzeba w odrębnym postępowaniu sądowym.  

Obowiązek alimentacyjny dziadków – sięgnij po pomoc Adwokata Rodzinnego

Chcesz domagać się alimentów od dziadków swojego dziecka? A może spadł na Ciebie obowiązek alimentacyjny wobec wnuków? Skorzystaj ze wsparcia adwokata lub radcy prawnego doświadczonego w sprawach rodzinnych. Adwokat sprawdzi, czy możesz domagać się wypełnienia obowiązku alimentacyjnego przez dziadków i pomoże Ci zebrać dowody. A jeśli chcesz złożyć sprawę o zwolnienie z alimentów, adwokat opracuje skuteczną linię obrony.

Skontaktuj się z naszą kancelarią w sprawie alimentów ze strony dziadków. 

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.7 / 5. Liczba głosów: 22

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.