Rozwód z winy obu stron a alimenty – kiedy sąd orzeknie rozwód z orzeczeniem o winie obydwojga małżonków

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne rodzinne 9 Porady prawne alimenty 9 Rozwód z winy obu stron a alimenty – kiedy sąd orzeknie rozwód z orzeczeniem o winie obydwojga małżonków

Całkowity i trwały rozpad pożycia małżeńskiego – taki warunek stawia polskie prawo, żeby uzyskać rozwód. Małżonkowie mogą uzgodnić, że rozwód odbędzie się bez orzekania o winie. Jednak każda ze stron rozwodu ma także prawo żądać uznania drugiej strony za winną rozpadu małżeństwa. Sąd wtedy stwierdzi, czy małżeństwo zakończyło się z winy męża czy żony. Jest jeszcze trzecia możliwość rozwód z winy obu stron. Kiedy orzekany jest taki rozwód? I jak rozwód z winy obydwojga małżonków wpływa na alimenty? 

Rozwód z winy obu stron – co to znaczy

Najczęściej – gdy jedna ze stron rozwodu zażąda orzeczenia o winie współmałżonka – ten zaczyna się bronić. Przedstawia podczas rozprawy dowody, że wina nie leży wyłącznie po jego stronie. Sąd musi wtedy przyjrzeć się racjom obydwu stron. I faktycznie może stwierdzić, że tylko jeden z małżonków ponosi większą odpowiedzialność. To jego postawa w przeważającym stopniu doprowadziła do ustania pożycia małżeńskiego. 

Jednak, wnosząc o rozwód z orzekaniem o winie, trzeba liczyć się także z innym scenariuszem.

Sąd po przeanalizowaniu dowodów może uznać, że obydwaj małżonkowie mają udział w rozpadzie małżeństwa. Strona, która wniosła o orzeczenie rozwodu z winy małżonka, także mogła nie wywiązywać się z obowiązków małżeńskich. Jej zachowanie także mogło osłabić więź między małżonkami. W takiej sytuacji sąd orzeknie rozwód z winy obojga małżonków. 

Czy sąd określa stopień winy w rozwodzie z winy obojga małżonków

Trzeba pamiętać, że jeśli sąd dopatrzy się winy obydwu stron, nie będzie rozstrzygał, która strona zawiniła bardziej. Wina małżonków traktowana jest równorzędnie. Nawet jeśli zachowanie jednego z małżonków było rażąco złe, a druga strona także przyczyniła się do ustania małżeństwa – sąd orzeknie rozwód z winy obojga małżonków. 

Rozwód z winy obojga małżonków – orzeczenia

Małżonek, który wnosi o rozwód z orzeczeniem winy, ma zazwyczaj mocne dowody na to, że to druga strona zniszczyła małżeństwo. To może być zdrada, długotrwały romans, przemoc fizyczna czy psychiczna. 

Jednak ustalanie winy za rozpad małżonków zależy od bardzo wielu czynników. Nawet tak oczywiste powody wniesienia o rozwód nie muszą oznaczać, że wina leży wyłącznie po jednej stronie. 

Można sobie wyobrazić sytuację, że żona wniosła o rozwód z orzeczeniem o winie małżonka, ponieważ ten stosował wobec niej przemoc ekonomiczną. Kontrolował jej konto bankowe, wydzielał sumy pieniędzy, wszczynał awantury związane z zakupami, jakie robiła. Mąż dopuścił się także zdrady małżeńskiej i ostatecznie wyprowadził się z domu do nowej partnerki.

Żeby uznać, że wina leży wyłącznie po stronie męża, żona nie mogła w jakikolwiek sposób przyczynić się do takiego zachowania męża. Okazuje się jednak, że po kryjomu wydawała duże sumy pieniędzy, które rujnowały domowy budżet. Wtedy sąd uzna, że choć zachowanie męża było niewłaściwe, wina za rozpad małżeństwa leży także po stronie żony.

Sprawy rozwodowe rzadko bywają czarno-białe. Dlatego tak duże znaczenie ma to, jaki materiał dowodowy zgromadzą obydwie strony. Zeznania świadków, dokumenty czy nagrania mogą przekonać sąd, że rozkład pożycia nastąpił z winy obydwu stron, albo tylko jednego z małżonków. 

Rozwód z winy obojga małżonków – jakie ma skutki

Jaki wpływ na orzeczenie sądu ma rozwód z winy obojga małżonków? Czym różni się takie orzeczenie od rozwodu bez uznania winy? 

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że wyrok rozwodowy z winy obojga małżonków nie ma wpływu na orzeczenie sądu w zakresie:

  • władzy rodzicielskiej,
  • kontaktów z dziećmi,
  • alimentów na rzecz dzieci stron,
  • sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie, 
  • podziału majątku.

Samo orzeczenie winy obu stron nie powoduje, że jeden z małżonków ma większe prawa do opieki nad dziećmi. Nie ma też z tego powodu większego prawa do majątku wypracowanego podczas trwania małżeństwa.

Choć oczywiście konkretne zarzuty postawione jednemu z małżonków podczas rozwodu mogą mieć wpływ np. na zakres władzy rodzicielskiej.  Dzieje się tak chociażby w przypadku stosowania przemocy fizycznej, nadużywania alkoholu, uzależnienia od narkotyków czy środków psychoaktywnych. 

rozwod z winy obu stron a alimenty

Rozwód z winy obu stron a alimenty na rzecz małżonka

W przypadku obopólnej winy za rozpad małżeństwa pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami istnieje wzajemny obowiązek alimentacyjny. 

Po rozwodzie z orzekaniem o winie tylko jednej ze stron strona pokrzywdzona ma prawo zażądać alimentów na swoją rzecz, jeśli znacznie pogorszy się jej sytuacja materialna. 

W przypadku rozwodu z winy obojga każdy z byłych małżonków ma prawo wnieść o takie alimenty. Jednak tylko pod warunkiem, jeśli:

  • Popadł w stan niedostatku.
  • Stan niedostatku jest niezawiniony.
  • Osoba nie wstąpiła w nowy związek małżeński.

Jak należy rozumieć niezawiniony stan niedostatku? 

W niedostatku znajduje się osoba, która nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Przy czym muszą to być potrzeby usprawiedliwione, czyli niezbędne do normalnego funkcjonowania (np. opłata za czynsz czy zakup niezbędnych leków). Strona, która ubiega się o alimenty, nie mogła doprowadzić do niedostatku z własnej winy. Jeśli przykładowo nie chce podjąć pracy, choć ma taką możliwość, nie może starać się o alimenty od byłego współmałżonka.

Trzeba podkreślić, że o alimenty na rzecz byłego małżonka w przypadku rozwodu z orzeczeniem winy obu stron można ubiegać się bez żadnych ograniczeń czasowych. O alimenty od małżonka można wystąpić w dowolnym momencie po rozwodzie oraz otrzymywać te alimenty tak długo, jak utrzymuje się stan niedostatku.

Rozwód z winy obojga – koszty rozprawy

Złożenie wniosku o rozwód to koszt 600 zł. Do tego trzeba doliczyć 17 zł, jeśli strona korzysta ze wsparcia pełnomocnika. Jednak przy wniosku o orzeczenie rozwodu z winy obu stron strony ponoszą zazwyczaj koszty sądowe po połowie, czyli każda ze stron płaci po 300 zł. 

Rozwód z winy obojga małżonków daje także możliwość wzajemnego zniesienia kosztów procesu. Wtedy każda strona płaci sama wszelkie koszty związane ze sprawą rozwodową – wynagrodzenie dla prawników czy koszty związane z gromadzeniem materiału dowodowego.

Rozwód z winy obojga małżonków – czy się opłaca 

Złożenie wniosku o rozwód z orzekaniem winy to decyzja, która ma poważny wpływ na cały przebieg procesu. 

Gdy strony rozwodzą się bez orzekania o winie, sąd tylko wysłuchuje zeznań małżonków i na tej podstawie orzeka rozwód. Jeśli jednak pozwany małżonek nie zgadza się na uznanie go wyłącznie winnym rozkładu pożycia, sąd musi przeprowadzić drobiazgowe postępowanie dowodowe. To spowoduje, że rozwód na pewno się wydłuży, a do tego sąd może także uznać stronę pozywającą za winną. 

Małżonkowie będą musieli także przedstawić w sądzie dowody, które obciążają drugą stronę. Zazwyczaj wiąże się to z dużymi emocjami i potężnym stresem. Strony muszą wracać do bolesnych momentów w życiu małżeńskim, a na świadków często powoływana jest rodzina czy bliscy znajomi.

Dlatego wniosek o rozwodzie z orzekaniem winy trzeba dobrze przemyśleć. Jeśli strona pozywająca nie ma szans udowodnić, że to współmałżonek jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, warto przemyśleć rozwód z winy obojga małżonków.

Pomoc adwokata przy orzeczeniu rozwodu z winy obu stron 

Jeśli zamierzasz złożyć pozew rozwodowy, lub jesteś stroną pozwaną, warto sięgnąć po wsparcie adwokata lub radcy prawnego. Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną, a adwokat doświadczony w sprawach rozwodowych odpowie na wszystkie pytania związane z orzekaniem winy rozpadu małżeństwa, alimentami na małżonka czy przebiegiem procesu.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.5 / 5. Liczba głosów: 22

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.