Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne rodzinne 9 Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód – o tym, kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny, pisaliśmy tutaj. Omówiliśmy także, jak złożyć skutecznie sprzeciw od wyroku zaocznego.

Postępowanie rozwodowe jest natomiast regulowane w wielu kwestiach w sposób szczególny i odmienny. Nie wszystkie przepisy procedury cywilnej mają zastosowanie w sprawie o rozwód. Do tego, często jeden z małżonków straszy drugiego, że nie da mu rozwodu. Twierdzi też, że nie będzie brał udziału w procesie rozwodowym. Może się zdarzyć i taka sytuacja, że nie wiadomo gdzie przebywa współmałżonek. Nie da się ustalić jego adresu.

W konsekwencji, pytanie, czy możliwe jest wydanie wyroku zaocznego w sprawie rozwodowej jest całkiem zasadne.

Kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny w sprawie o rozwód?

Ogólną zasadę do wydania wyroku zaocznego znajdziesz w przepisie art. 339 § 1 k.p.c. Sąd wyda wyrok zaoczny, jeżeli pozwany:

  • nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę;
  • mimo stawienia nie bierze udziału w rozprawie.

Ważne jest, aby pozwanemu doręczono na właściwy adres odpis pozwu i zawiadomienie o terminie rozprawy. W przeciwnym razie nie będzie podstaw do wydania wyroku zaocznego.

Wyrok zaoczny w procesie rozwodowym

Bez wątpienia w spawie o rozwód Sąd może wydać wyrok zaoczny. Stanowisko w tej sprawie zajął bowiem Sąd Najwyższy.

W uchwale 7 sędziów z dnia 12 maja 1952 r. sygn. akt C 1572/51 orzekł, że: ,Jeżeli pozwany nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności ani nie składał w sprawie wyjaśnień ustnie lub na piśmie, a na rozprawę nie stawił się albo mimo stawienia się nie brał udziału w rozprawie, wyrok także w sprawach małżeńskich jest zaoczny”.

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód, a regulacje szczególne

Podkreślić należy, że nie wszystkie przepisy dotyczące wydania wyroku zaocznego mają zastosowanie w postępowaniu rozwodowym.

Warto zatem, abyś wiedział że:

  • W sprawie o rozwód Sąd nie może zastosować art. 339 § 2 k.p.c. i przyjąć za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych, które przytoczył w pozwie lub w pismach procesowych,
  • W postępowaniu rozwodowym Sąd jest zawsze zobligowany do przeprowadzenia postępowania dowodowego, o czym stanowi przepis art. 431 k.p.c.
  • Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia małżeńskiego. Jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji. W razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną – art. 441 k.p.c.
  • Wyrokowi zaocznemu w sprawie o rozwód nie można nadać rygoru natychmiastowej wykonalności

Istotne jest również to, że bez udziału w sprawie pozwanego małżonka, nie jest możliwe uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie stron. Zgodnie bowiem z art. 57 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd zaniecha orzekania o winie jedynie na zgodny wniosek stron. Bezsprzecznie zatem żądanie w tym zakresie musi zostać złożone przez obie strony procesu. Sąd nie może domniemywać zgody drugiego małżonka na rozwód bez orzekania o winie, tylko dlatego, że nie bierze on udziału w postępowaniu.

Więcej informacji o postępowaniu rozwodowym możesz uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z Adwokatem lub Radcą Prawnym od rozwodów.

Może cię również zainteresować:

Pozew o rozwód – jak i gdzie złożyć pozew rozwodowy?
Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie?

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.4 / 5. Liczba głosów: 38

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.